Hlavní obsah

často

Příslovce

  • often, frequentlyAmE oftentimeszast., kniž. oftdost(i) častoquite oftenJak často?How often?nejčastějimost often, most frequently, (ve většině případů) in most cases

Vyskytuje se v

dost: dost častoquite often

střídat: často střídat zaměstnáníchange jobs frequently, be a job-hopper

dívat se: Musím se často dívat do slovníku.I must consult the dictionary frequently.

jezdit: Často jezdím tramvají.I often take a tram.

history: have a history of sthmít minulost spojenou s čím, v minulosti často dělat co

often: more oftenčastěji

once: once too oftenaž příliš často

see: see a lot of sbčasto se vídat s kým

throw: many a throw(dost) často

cast: He's often cast as a baddie.Často hraje role padouchů.

nosebleed: I often get/have a nose bleed.Často mi teče krev z nosu.

possible: as soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

stormy: We can expect stormy weather.Můžeme očekávat časté bouřky.

tend: Old cars tend to be noisy.Stará auta jsou často hlučná.