Hlavní obsah

history [ˈhɪstərɪ or ˈhɪstrɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. dějiny, historiemedieval historydějiny středověkumodern historydějiny novověku, moderní dějiny
  2. dějepishistory departmentkatedra historie univerzitní
  3. of sth příběh, vypravování, historka o čem
  4. have a history of sthmít minulost spojenou s čím, v minulosti často dělat co
  5. minulost osoby ap.

Vyskytuje se v

history: zapsat se do dějin, psát dějiny velkým činemmake history

ecclesiastic: církevní dějinyecclesiastic history

go down: vstoupit do dějingo down in history

modern: moderní dějinymodern history

teacher: učitel dějepisu, dějepisářhistory teacher

rightful: místo v dějinách, které mu právem náležíhis rightful place in history

dějepis: hodina dějepisuhistory lesson

přírodovědný: přírodovědné muzeummuseum of natural history

středověk: dějiny středověkumedieval history

vlastivědný: vlastivědné muzeummuseum of national history (and science)

opakovat se: Dějiny se opakují.History repeats itself.

učitel: učitel dějepisuhistory teacher

historie: vstoupit/zapsat se do historiego down in history

propadliště: přen. zmizet v propadlišti dějinbe erased from history, upadnout v zapomnění sink into oblivion

vejít: přen. vejít do dějin jako kdo/cogo down in history as sb/sth