Hlavní obsah

account [əˈkaʊnt]

Podstatné jméno

 1. účet, konto bankovníhave an account with a bankmít účet v bancecurrent accountběžný účetopen an accountotevřít si účetcancel/close an accountzrušit účetfixed term (deposit) accounttermínovaný účetaccount statementvýpis z účtuaccount balancezůstatek na účtudormant accountspící účet na kterém neprobíhají žádné transakcegiro accountžirový účetNOW accountúročený běžný účetpassbook savings accountspořící účet s vkladní knížkoutrust(ee) account, savings account trustsvěřenecký účet
 2. stálý zákazník, obchodní partnerkey accountklíčový zákazník
 3. účet, účetní výkaz v účetnictvíto keep accountsvést účtyunit of accountzúčtovací (měnová) jednotka burzovní ap.allowance accountúčet oprávekprofit and loss accountvýkaz zisků a ztrát
 4. zpráva o čem, popis, záznam čeho událostiwritten accountpísemná zprávagive an account of sthpopsat, vylíčit co událost ap.keep account of sthvést (si) záznamy o čem
 5. důvod, příčina, pohnutka
 6. zřetel, ohled

Fráze

 1. by all accounts podle všeho, podle toho, co se povídá
 2. give a good account of osf dobře se uvést, udělat dobrý dojem
 3. of no account bezvýznamný, nepodstatný, nic neznamenající
 4. on account zálohově hrazený, jako záloha placenýbuy sth on accountkoupit co na úvěr/zálohově neplatit vše ihned na místěpayment on accountzálohová platba (daně)
 5. on sb's account za koho mít pocit
 6. hovor.on sb's account kvůli komu
 7. on no account za žádných okolností, v žádném případě, za žádnou cenu
 8. by sb's own account podle čích vlastních slov
 9. on one's own account na vlastní účet podnikat ap.
 10. take sth into account, take account of sth brát v úvahu, zohlednit, uvážit co

Vyskytuje se v

accounting: ekon. accounting recordúčetní záznam

accounting: ekon. accounting departmentúčtárna

assignment: ekon. account assignmentpředkontace, přiřazení účtu

balance: ekon. accounting balanceúčetní stav

balance: ekon. balance of accountzůstatek účtu

bank: ekon. bank account numberčíslo bankovního účtu

bank account: ekon. open a bank accountzřídit/otevřít si bankovní účet

budgetary: ekon. budgetary accountingrozpočetnictví

charge: charge sth to sb's accountpřipsat k tíži účtu koho, zaplatit co z účtu koho

clerk: accounts clerkúčetní

closing: ekon. closing accountzávěrečný účet

commercial: ekon. commercial accountpodnikatelský účet

debit: debit sb's accountzatížit čí účet částkou, připsat na vrub čího účtu

department: accounts departmentúčtárna

double-entry: double-entry accounting/bookkeepingpodvojné účetnictví

entry: ekon. account entrypoložka účtu

escrow: escrow accountsvěřenecký účet k vázání platby do předání zboží ap.

eyewitness: eyewitness accountsvýpovědi očitých svědků

final: ekon. final accountsúčetní závěrka

general: ekon. general accounthlavní konto

group: ekon. group accountsskupinové účty

holder: account holdermajitel účtu

management: management accountingmanažerské účetnictví

manager: accounts managerhlavní účetní

offset: ekon. offset accountvyrovnávací účet

overdraft: overdraft account(bankovní) kontokorent běžný účet s možností úvěru

pay: ekon. pay sth into accountuložit co na účet

payment: payment to accountplatba na účet

saving: savings accountspořicí účet

section: accounts sectionúčtárna

statement: ekon. account statementvýpis z účtu

take: take account of sthzohlednit, vzít v úvahu co, přihlédnout k čemu

transaction: ekon. transaction accounttransakční účet

unit: unit of accountzúčtovací měnová jednotka

unit: accounting unitúčetní jednotka

account for: He will have to account for his action.Bude se za svůj čin muset zodpovídat.

credit: The amount was credited to your account.Částka vám byla připsána na účet

bankovní: bankovní kontobank account

běžný: ekon. běžný účetcurrent account, AmE checking account

cena: za žádnou cenu v žádném případěon no account

důvod: z důvodu čehoowing to, due to sth, by reason, vzhledem k on account of sth, na základě on the grounds of sth, kvůli because of sth

hnát: hnát koho k zodpovědnosti za cocall sb to account, bring sb to account for sth, činit odpovědným hold sb responsible

jednoduchý: jednoduché účetnictvísingle-entry accounting

otevřít: otevřít si účetopen a bank account

podíl: mít svůj podíl na čemhave a share in sth, přispět contribute to sth, o příčině account for sth

podle: podle všeho jak se zdáto all appearances, presumably, patrně apparently, podle toho, co se říká by all accounts

pohyb: ekon. pohyb na účtěaccount activity, částka transaction amount

pokladní: ekon. pokladní kniha/účet/zůstatekcash book/account/balance

považovat: být považován za cobe considered/reckoned as/accounted sth

převést: převést peníze na účettransfer money to an account

přihlédnutí: s přihlédnutím k čemutaking into account sth, considering sth

přihlédnutí: bez přihlédnutí k čemuregardless of sth, without taking sth into account, disregarding sth

případ: v žádném případěon no account, by no means, hovor. no way

připsat: ekon. připsat co k tíži (účtu) kohocharge sth to sb, debit sb's account

revize: ekon. revize účtůaudit of accounts

spoření: ekon. stavební spořeníbuilding society account

stav: stav účtu/na účtě/kontaaccount/bank balance

svědectví: očité svědectvíeyewitness account

účet: ekon. vést účtykeep accounts

účet: běžný účetcurrent/AmE checking account

účet: výpis z účtuaccount/bank statement

účet: mít účet v bancehave an account with a bank

účet: otevřít si účetopen an account

účet: zrušit účetbankovní close an account, uživatelský cancel one's account

účet: převést co komu na účettransfer sth to sb's account

účetní: účetní knihy/obdobíaccounting books/period

účetnictví: ekon. jednoduché/podvojné účetnictvísingle-entry/double-entry bookkeeping/accounting

vedení: ekon. vedení účtuoperation of the account

vědomí: vzít co na vědomítake sth into account

vrub: připsat/přičíst co na vrub komu jeho účtucharge/debit sth to sb's account

vyjádření: podle vlastního vyjádření kohoin sb's own account/words

vyřídit: vyřídit si účty s kýmpřen. settle one's accounts with sb, get one's own back on sb, pay off a score with sb

zálohově: platit co zálohověpay sth on account, předem pay sth in advance

zálohový: ekon. zálohová platbaadvance payment, daně payment on account

založit: založit (si) účetopen an account

záznam: ekon. účetní záznamaccounting record

záznam: vést (si) záznamy o kom/čemkeep a record/an account of sth, spisy keep files on sb/sth

zřetel: brát zřetel na cotake sth into account/consideration, take account of sth

zřídit: zřídit si účetbankovní ap. open an account, set up an account, internetový ap. též make an account

zůstatek: zůstatek účtuaccount balance

žádný: v žádném případězamítnutí no way, that's out of the question, za žádných okolností on no account ..., in no case

banka: mít účet u bankyhave an account with a bank

připsat: Úrok byl připsán (na účet).The interest has been credited to the account.

připsat: Připište mi to na účet. útratu k úhraděCharge it to my account., hovor. Put it on my tab.

světlo: Ukázali se v dobrém světle.They gave a good account of themselves.

tučný: mít tučné kontohave a fat bank account

účet: Připište mi to na účet. útratu ap.Charge it to my account.

úvaha: vzít co v úvahutake sth into consideration/account

úvaha: nebrat co v úvahuleave sth out of account, take no account of sth, ignorovat disregard sth

výpis: výpis z účtu z banky, bankovní výpisaccount statement