Hlavní obsah

account [əˈkaʊnt]

Podstatné jméno

 1. účet, konto bankovníhave an account with a bankmít účet v bancecurrent accountběžný účetopen an accountotevřít si účetcancel/close an accountzrušit účetfixed term (deposit) accounttermínovaný účetaccount statementvýpis z účtuaccount balancezůstatek na účtudormant accountspící účet na kterém neprobíhají žádné transakcegiro accountžirový účetNOW accountúročený běžný účet, účet s převoditelnými platebními pokynypassbook savings accountspořící účet s vkladní knížkoutrust(ee) account, savings account trustsvěřenecký účet
 2. stálý zákazník, obchodní partnerkey accountklíčový zákazník
 3. účet, účetní výkaz v účetnictvíto keep accountsvést účtyunit of accountzúčtovací (měnová) jednotka burzovní ap.allowance accountúčet oprávek, oprávkový účetprofit and loss accountvýkaz zisků a ztrát
 4. zpráva o čem, popis, záznam čeho událostiwritten accountpísemná zprávato keep account of sthvést (si) záznamy o čem
 5. důvod, příčina, pohnutka
 6. zřetel, ohled

Fráze

 1. by all accounts podle všeho, podle toho, co se povídá
 2. give a good account of osf dobře se uvést, udělat dobrý dojem
 3. of no account bezvýznamný, nepodstatný, nic neznamenající
 4. on account zálohově hrazený, jako záloha placenýpayment on accountzálohová platba (daně)
 5. on sb's account za koho mít pocit
 6. hovor.on sb's account kvůli komu
 7. on no account za žádných okolností, v žádném případě, za žádnou cenu
 8. by sb's own account podle čích vlastních slov
 9. on one's own account na vlastní účet podnikat ap.
 10. take sth into account, take account of sth brát v úvahu, zohlednit, uvážit co

Vyskytuje se v

accounting: ekon. accounting recordúčetní záznam

assignment: ekon. account assignmentpředkontace, přiřazení účtu

balance: ekon. accounting balanceúčetní stav

bank: ekon. bank account numberčíslo bankovního účtu

bank account: ekon. open a bank accountzřídit/otevřít si bankovní účet

budgetary: ekon. budgetary accountingrozpočetnictví

charge: charge sth to sb's accountpřipsat k tíži účtu koho, zaplatit co z účtu koho

clerk: accounts clerkúčetní

closing: ekon. closing accountzávěrečný účet

commercial: ekon. commercial accountpodnikatelský účet

debit: debit sb's accountzatížit čí účet částkou, připsat na vrub čího účtu

department: accounts departmentúčtárna

double-entry: double-entry accounting/bookkeepingpodvojné účetnictví

entry: ekon. account entrypoložka účtu

escrow: escrow accountsvěřenecký účet k vázání platby do předání zboží ap.

eyewitness: eyewitness accountsvýpovědi očitých svědků

final: ekon. final accountsúčetní závěrka

general: ekon. general accounthlavní konto

group: ekon. group accountsskupinové účty

holder: account holdermajitel účtu

management: management accountingmanažerské účetnictví

manager: accounts managerhlavní účetní

offset: ekon. offset accountvyrovnávací účet

overdraft: overdraft account(bankovní) kontokorent běžný účet s možností úvěru

pay: ekon. pay sth into accountuložit co na účet

payment: payment to accountplatba na účet

saving: savings accountspořicí účet

section: accounts sectionúčtárna

statement: ekon. account statementvýpis z účtu

take: take account of sthzohlednit, vzít v úvahu co, přihlédnout k čemu

transaction: ekon. transaction accounttransakční účet

unit: unit of accountzúčtovací měnová jednotka

account for: He will have to account for his action.Bude se za svůj čin muset zodpovídat.

bankovní: bank accountbankovní konto

běžný: current account, AmE checking accountekon. běžný účet

cena: on no accountza žádnou cenu v žádném případě

důvod: owing to, due to sth, by reason, vzhledem k on account of sth, na základě on the grounds of sth, kvůli because of sthz důvodu čeho

hnát: call sb to account, bring sb to account for sth, činit odpovědným hold sb responsiblehnát koho k zodpovědnosti za co

jednoduchý: single-entry accountingjednoduché účetnictví

otevřít: open a bank accountotevřít si účet

podíl: have a share in sth, přispět contribute to sth, o příčině account for sthmít svůj podíl na čem

podle: to all appearances, presumably, patrně apparently, podle toho, co se říká by all accountspodle všeho jak se zdá

pohyb: account activity, částka transaction amountekon. pohyb na účtě

pokladní: cash book/account/balanceekon. pokladní kniha/účet/zůstatek

považovat: be considered/reckoned as/accounted sthbýt považován za co

převést: transfer money to an accountpřevést peníze na účet

přihlédnutí: taking into account sth, considering sth, se zřetelem with regard to sths přihlédnutím k čemu

případ: on no account, by no means, hovor. no wayv žádném případě

připsat: charge sth to sb, debit sb's accountekon. připsat co k tíži (účtu) koho

revize: audit of accountsekon. revize účtů

spoření: building society accountekon. stavební spoření

stav: account/bank balancestav účtu/na účtě/konta

svědectví: eyewitness accountočité svědectví

účet: keep accountsekon. vést účty

účetní: accounting books/periodúčetní knihy/období

účetnictví: single-entry/double-entry bookkeeping/accountingekon. jednoduché/podvojné účetnictví

vedení: operation of the accountekon. vedení účtu

vědomí: take sth into accountvzít co na vědomí

vrub: charge/debit sth to sb's accountpřipsat/přičíst co na vrub komu jeho účtu

vyjádření: in sb's own account/wordspodle vlastního vyjádření koho

vyřídit: přen. settle one's accounts with sb, get one's own back on sb, pay off a score with sbvyřídit si účty s kým

zálohový: advance payment, daně payment on accountekon. zálohová platba

založit: open an accountzaložit (si) účet

záznam: accounting recordekon. účetní záznam

zřetel: take sth into account/consideration, take account of sthbrát zřetel na co

zřídit: bankovní ap. open an account, set up an account, internetový ap. též make an accountzřídit si účet

zůstatek: account balance, balance of accountzůstatek účtu

žádný: zamítnutí no way, that's out of the question, za žádných okolností on no account ..., in no casev žádném případě

banka: have an account with a bankmít účet u banky

světlo: They gave a good account of themselves.Ukázali se v dobrém světle.

tučný: have a fat bank accountmít tučné konto

úvaha: take sth into consideration/accountvzít co v úvahu

výpis: account statementvýpis z účtu z banky, bankovní výpis

vyrovnat: settle accounts, reckon, get even with sbpřen. vyrovnat (si) účty s kým

zkresleně: misrepresent, give a distorted account/picture of sthzkresleně podat co

account: be accountedsth form. být považován za co, být brán jako co