Hlavní obsah

history [ˈhɪstərɪ or ˈhɪstrɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. dějiny, historiemedieval historydějiny středověkumodern historydějiny novověku, moderní dějiny
  2. dějepishistory departmentkatedra historie univerzitní
  3. of sth příběh, vypravování, historka o čem
  4. have a history of sthmít minulost spojenou s čím, v minulosti často dělat co
  5. minulost osoby ap.

Vyskytuje se v

ecclesiastic: ecclesiastic historycírkevní dějiny

go down: go down in historyvstoupit do dějin

modern: modern historymoderní dějiny

teacher: history teacheručitel dějepisu, dějepisář

rightful: his rightful place in historymísto v dějinách, které mu právem náleží

dějepis: hodina dějepisuhistory lesson

přírodovědný: přírodovědné muzeummuseum of natural history

středověk: dějiny středověkumedieval history

vlastivědný: vlastivědné muzeummuseum of national history (and science)

opakovat se: Dějiny se opakují.History repeats itself.

učitel: učitel dějepisuhistory teacher

historie: vstoupit/zapsat se do historiego down in history

propadliště: přen. zmizet v propadlišti dějinbe erased from history, upadnout v zapomnění sink into oblivion

vejít: přen. vejít do dějin jako kdo/cogo down in history as sb/sth