Hlavní obsah

s, se

Předložka

 1. (společně) with(hraničit) onoženit se s kýmmarry sbsetkat se s kýmmeet (with) sb
 2. (soupeřit ap.) with
 3. (mající něco) having(obsahující) of sthchléb s máslembread and butter
 4. (okolnost) withS pozdravem v dopise ap.Best Regards, Yours Truly, neform. (All my) love
 5. (co se týče) withCo s ním je?What's the matter with him?
 6. kniž.(směrem dolů, pryč) (down) fromkniž.(pryč) offdolů s kopcedown the hill, downhill

Zájmeno

 1. (osoba jako původce i objekt děje) oneselfzájmeno se mění dle osoby: myself, yourself, himself, herself, ourselves ap. Zdaleka ne všechna česká zvratná slovesa jsou zvratná v angličtině, viz konkrétní samostatná slovesa.Dobře se bavte.Enjoy yourself/(mn. č.) yourselves.Věří si.He is self-confident.Co si myslíš?What do you think?
 2. (totožný původce a cíl děje)překládá se opisem nebo intranzitivní formou slovesa
 3. (vyjádření vzájemnosti) each other, one anotherPomáháme si.We help each other.
 4. si (sám sobě) one's, osfpřekládá se dle příslušné osobyZlomil si palec.He broke his thumb.Koupil jsem si kolo.I bought myself a bike.
 5. (vyjádření trpného stavu)překládá se trpným rodemDomy se staví.Houses are being built.Neví se ...It is not known ...Říká se, že ...They say/It is said that ...
 6. (sám sebe) oneself(to, ono) itselfopisuje se také často změnou stavu pomocí get, become, go ap. viz konkrétní slovesaZabil se.(při nehodě) He was killed., (sebevraždou) He killed himself.
 7. (jako stálá součást sloves)Jak se máš?How are you?bát sebe afraid

Vyskytuje se v

sebou: s sebouwith one

marod: hovor. hodit se marodpretend illness, vyhýbat se povinnosti malinger, pracovník go sick, slang. swing the lead

obměkčit: dát se obměkčitrelent, dát se přemluvit come (a)round

přinést si: přinést si s sebou cobring sth with one

přivézt: převézt co s seboubring sth with one

vzít: vzít (si) s sebou koho/cotake with one, take along

brát: Neber ji s sebou.Don't take her with you.

dělat: Nedělej si (s tím) starosti.Take it easy., Don't worry (about it).

dít se: Co se s ním děje?What is wrong with him?

dopisovat: Dopisuješ si s někým?Do you have a penfriend?

dovést: Doveďte ho s sebou.Bring him with you.

je: Vezmi je s sebou.Take them with you.

lepší: Bylo by lepší promluvit si s ním.It would be better to speak to him.

naobědvat se: Naobědváš se s námi?Will you have lunch with us?

nosit: Nosím to u sebe/s sebou.I carry it on me/with me.

poradit se: poradit se s odborníkemconsult (with) an expert

právník: poradit se s právníkemconsult a lawyer, take legal advice

promluvit: Jdi si s ním promluvit.Go talk to him.

přít se: Nepři se se mnou!Don't argue with me!

přivést: Přiveď ho s sebou.Bring him along.

s, se: oženit se s kýmmarry sb

setkat se: Setkal jsem se s ní na nádraží.I met her at the station.

seznámit se: Seznamte se s ...Come and meet ...

smířit se: Tak se s tím prostě smiř!, Smiř se s tím!Deal with it!

starost: Nedělej(te) si (s tím) starosti.Don't worry (about it)., jenom klid Take it easy!

tajit se: Vůbec se s tím netají.He makes no secret of it., He isn't hiding it at all.

vozit: vozit s sebou cocarry sth with one

vsadit se: Vsadím se s tebou o 20 liber, že přijde.I will bet you 20 pounds that she'll come.

vypořádat se: Musíš se s tím vypořádat sám.You have to deal with it on your own.

oheň: zahrávat si s ohněmplay with fire, ride a tiger

ozývat se: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.You get what you give., tvé činy se ti vrátí What goes around, comes around., You will be treated as you treat others.

prázdný: odejít/vrátit se s prázdnou/prázdnýma rukamaleave/return empty-handed

zahrávat si: zahrávat si s ohněmbe playing with fire, sail close to the wind

nést: nést s seboumít za následek co carry sth, přirozené důsledky ap. entail, involve sth, nepřímo obsahovat imply sth, bring* sth in its train

u: mít co u sebehave sth on one, s sebou have sth with one