Hlavní obsah

během

Předložka

  • čeho during sth(v průběhu) in the course of sth(před vypršením) withinBudu tam během hodiny.I'll be there within one hour.Sejdeme se během oběda.We will meet at lunchtime.během celého čehothroughout sth, all through sthběhem toho mezitím ap.meanwhile, (někdy v té době) (somewhere) along the lineběhem toho co ...while ...během dneduring the day, in the daytime, (za dne) by day

Vyskytuje se v

běh: běh přes překážkyhurdle (race)

běh: přespolní běhcross-country run(ning)

lyže: běh na lyžíchcross-country skiing

orientační: sport. orientační běhorienteering

překážka: běh přes překážkyhurdle race

překážkový: překážkový běhhurdle race, hurdles

trať: závod/běh/běžec na dlouhé tratělong-distance race/run/runner

zkouškový: během zkouškového obdobíduring the exam(ination) period

cross-country: sport. cross-country skiingběh na lyžích, hovor. běžkování

daytime: in the daytimeve dne, za dne, během dne

dinnertime: at dinnertimepři večeři, během večeře

pendency: during the pendency of sthběhem projednávání/vyřizování čeho

pending: práv. pending suitběhem prošetřování žaloby

run: výp. run timečas běhu, doba výpočtu po niž probíhá v počítači zpracování

run: long-distance runběh na dlouhou trať

run: cross-country runpřespolní běh

run: break into a runrozběhnout se, dát se do běhu, začít utíkat

running: sport. cross-country runningpřespolní běh

skiing: cross-country skiingběh na lyžích, jízda na běžkách

suppertime: at suppertimepři večeři, během večeře

through: He kept quiet all through breakfast.Během celé snídaně byl zticha.