Hlavní obsah

through [θruː]

Předložka

 1. sth skrz co, čím, přes coEnter through the side entrance.Vejděte bočním vchodem.go through sthprojít co/čím, zažít co v životěput sb through sthpodrobit koho čemu, donutit podstoupit koho co, způsobit komu cothrough trainzrychlený vlak nestavící všudecut throughproříznoutbite throughprokousnout, prokousat, prokousávat
 2. přes co, napříč čím cestovat ap.
 3. na červenou ap. - projetHe went/drove through a red light.Jel na červenou.
 4. v čem, po celém čem těle ap., v rámci čeho společnosti ap.The melody ran through his brain.Ta melodie se mu honila hlavou.
 5. po dobu čeho, během (celého) čehoHe kept quiet all through breakfast.Během celé snídaně byl zticha.
 6. AmE(až) do kdy včetněopen Monday through Sundayotevřeno od pondělka do neděle
 7. sth kvůli čemu, pro co, vzhledem k čemuHe has difficulty in walking through age.Kvůli svému věku má potíže s chůzí.
 8. pomocí čeho, čím, za užití čeho jakým způsobem
 9. prostřednictvím, přes, skrze koho
 10. get sth throughprosadit, protlačit co, zajistit schválení návrh v parlamentu
 11. get through sth projít, uspět u čeho u zkoušky, v předkole ap.
 12. go through sth projít si, prohlédnout co seznam, soupis ap.

Vyskytuje se v

nose: vypláznout balík, platit jak mourovatý za copay through the nose for sth

pain barrier: překonat se, jít nad své možnosti přes zranění, vyčerpání ap. - ve sportugo through the pain barrier

pass: projít, procházet stadiem ap.pass through

peep: sth vykukovat být vidětpeep through

peer: sth vykukovat odkudpeer through/out of

pilot: protlačit zákon v parlamentu ap.pilot through

put through: sth vystavit, podrobit koho čemu, přinutit podstoupit koho co o potížích, problémech ap.put sb through

rake: prohledávat co hromadu ap.rake through sth

riffle: sth prolistovat, proletět (rychle) co knihu ap.riffle (through)

roof: vyskočit, vyletět (nahoru) ceny, inflace ap.go through the roof

rose-tinted: dívat se skrz růžové brýle, vidět vše příliš růžově být naivnílook through rose-tinted spectacles

rush through: sfouknout, narychlo udělat corush sth through

search: sth prohledat, prohledávat co psací stůl ap.search (through)

seep: prosakovat, prosáknout, pronikat voda ap., unikat plynseep (through)

see through: (vy)pomoci komu dočasně finančně ap.see sb through

sift: sth (pečlivě) projít, prozkoumat, prohledat trosky, archiv ap.sift (through)

soaked: promočený, promáčený, promoklýsoaked (through)

squeak: jen tak tak/s odřenýma ušima projít/prolézt/zvítězit návrh, u zkoušky ap.squeak through/by

talk through: with sb prohovořit, probrat, prodiskutovat co s kým důkladnětalk sth through

think through: promyslet, rozmyslet si, rozvážit co důkladněthink sth through

through: projít, uspět u čeho u zkoušky, v předkole ap.get through sth

trawl: pročesávat, prohledávat, prohrabávat (se) záznamy ap.trawl (through)

troll: (zběžně) procházet, projít cotroll through sth

walk through: sth projít, projet s kým co, provést koho čím postupně vysvětlit ap.walk sb through

wash: sb zaplavit, zalít koho pocity ap.wash over/through

weave: proplétat se, kličkovat kudyweave (one's way) through

wringer: dát pořádně zabrat komuput sb through the wringer

agency: najmout si koho přes agenturuhire sb through an agency

bulldoze: protlačit, vynutit si co přijetí návrhu ap.bulldoze sth through

carry: přenést koho přes co, pomoci komu přes co potíže ap.carry sb through sth

chomp: zbaštit, zdlábnout, zblajznout cochomp one's way through sth

clear: proclít, celně odbavit coclear sth through customs

clearing: proclení, celní odbavení čehoclearing of sth through customs

customs: proclít, celně odbavit coclear sth through customs

draw: protáhnout, navléknout, provléknout tkaničky ap.draw through eyes

drill: provrtatdrill through

eat: prožrat co/se čím korozeeat its way through/into sth

fault: vinou, zaviněním kohothrough the fault of sb

flash: (pro)blesknout komu hlavou, náhle napadnout kohoflash through sb's mind

intercession: na přímluvu, díky přímluvě kohothrough the intercession of sb

jostle: (pro)tlačit se kudyjostle one's way through sth

make: (bez újmy) absolvovat/přestát/přečkat, přen. (nějak) přežít comake it through sth

official: úřední cestouthrough official channels

put: prohnat komu kulku hlavouput a bullet through sb's head

run: prohrábnout si, projet co čím vlasy ap.run sth through sth

rust: prorezivětrust through

scramble: prodírat se, drát se kudyscramble through sth

shine: prosvítat, vysvítat, prozařovat přes mrakyshine through

struggle: Prodírali se vysokou trávou.They struggled through the high grass.

trickle: prosáknout informace ap.trickle through

waltz: snadno projít, proplout čím, snadno zvládnout, zmáknout levou zadní coslang. waltz through sth

zigzag: Řeka se klikatí krajinou.The river zigzags through the countryside.

grapevine: doslechnout se cohear sth through/on the grapevine

během: během celého čehothroughout sth, all through sth

blesknout (se): blesknout hlavou nápad ap.flash through one's mind, strike sb

červená: (pro)jet/nezastavit na červenourun/go through/jump a red light

mít: mít už za sebou cobe through sth

naskrz: skrz naskrzthrough and through

proclít: proclít zbožíclear the goods (through customs), clear customs

projet: projet na červenourun/jump the red light, go/drive through red lights, jump the lights

průjezd: při průjezdu čímwhen passing (through) sth

přehled: zvládnout co s přehledemmanage sth without difficulty, sail through sth

přímluva: na čí přímluvuthrough/by/at sb's intercession

přímý: žel. přímý vlakdirect/through train

vinou: vlastní vinouthrough one's own fault

vpůli: být napůl cesty kdebe halfway through

vyjít: nevyjít nezdařit sefail, go wrong, not succeed, miscarry, plán ap. fall through

vytrpět: vytrpět si své hodněgo through (a lot) of suffering

za: mít za seboube through sth

zabrat: dostat zabratbýt poničen ap. take a pounding/battering, osoba go through the wringer

zlé: v dobrém i (ve) zlémin good times and bad times, through thick and thin

letmo: letmo projít časopis ap.scan, flip through

odbytý: Až to budu mít odbyté.When I am through with it.

pozorovat: pozorovat co dalekohledemwatch sth through binoculars

proběhnout: Mojí kanceláří jenom proběhl.He just ran through my office.

prostředek: prostředkem ulicethrough the middle of the street

přepojit: Můžete mě přepojit na ...Can you put me through to ...

spojit: Můžete mě spojit s ...?Can you put me through to ...?

včetně: od pondělí do pátku včetněfrom Monday to Friday inclusive, AmE Monday through Friday

vystřídat: vystřídat několik zaměstnáníchange jobs several times, go through several jobs

zavonět: Zavoněla káva.The smell of coffee filled/wafted through the air.

krátký: udělat s kým/čím krátký procesmake short work of sb/sth, nepárat se s čím bring a quick end to sth, go through sth like a dose of salts

lhát: Lže, jako když tiskne.hovor. He's lying through his teeth.

morek: do morku kostí skrz naskrzto the core, through and through

mourovatý: hovor. platit jako mourovatýpay through the nose

odřený: prolézt/projít co s odřenýma ušima zkoušku ap.scrape through, squeak through/by sth

proklouznout: proklouznout komu mezi prstyslip through sb's fingers

provrtat: provrtat koho/co kulkouput a bullet through sb/sth, slang. plug sb

roznést: roznést koho/co na kopytechporazit ap. make mincemeat (out) of sb, kritikou tear sb/sth to shreds, BrE slate sth, argumenty ap. drive a coach and horses through sth

růžový: dívat se na svět růžovými brýlemilook at the world through rose-coloured glasses

vidět: Vidím ti až do žaludku.I can see right through you.

vlastní: ne vlastní vinouthrough no fault of one's own

vykřesat se: vykřesat se z toho z nemoci ap.pull through/round

vyskočit: vyskočit z kůže rozčílit sego through/hit the roof