Hlavní obsah

po

Předložka

 1. (později v čase) afterJe po všem.It is over.Až po vás.You first., After you., AmE Go ahead.
 2. (o části)po částechin parts, (splácet) in installments
 3. (za kus) a piece(každý) each
 4. (po povrchu ap.) along(dolů ap.) downJděte po schodech.Take the stairs.po celém světěthroughout/all over/all around the world
 5. (o způsobu) in the ... mannerpo hlavěheadlong
 6. (až) po (vyjádření meze) up to
 7. (kolikáté) (for) timepo každéeach time
 8. (během, v průběhu) forpo cestě udělat ap.on the waypo dobu čehoduring sthpo celý co obdobíthroughout sth
 9. (směřování pohybu) down sth(podél ap.) alongjít po cestěgo down the road, follow the road
 10. (snaha, touha ap.) fortoužit polong for
 11. (původci) after
 12. (stejně, ve shodě) afterpo pravdě řečenoto tell the truth
 13. (prostřednictvím) through, via(na) onpo telefonuover the phonePo tom ti nic není., Co je ti po tom?That's none of your business.
 14. (podle znaku) by

Vyskytuje se v

: až do/k/poas far as, all the way to, up to

buzení: buzení telefonem/po telefonu v hotelu ap.wake-up call, BrE alarm call

část: po částechin parts, mat. integrace by parts

čtyři: lézt po čtyřechcrawl on all four

dech: lapat po dechugasp (for breath), struggle for breath

doba: po dobu čehoduring sth, for the duration of sth

dobré: po dobrémamicably, peacefully

dobré: vyřešit po dobrém co urovnat sporsettle sth amicably

dolů: dolů po schodechdown the stairs

domluva: po (předchozí) domluvěby prior arrangement, po sjednání schůzky by appointment

dva, dvě: po dvou dva naráztwo at a time

etapa: po etapách postupněin stages

hlava: po hlavě skočit ap.head first

hmat: po hmatu, hmatemby touch

hodinový: po směru hodinových ručičekclockwise

holení: voda po holeníaftershave

internet: po internetuvia/over the Internet

internet: obchod po internetue-business

koleno: lézt po kolenoucrawl on all fours

kousek: kousek po kouskubit by bit, little by little

Kristus: po Kristuzkr. AD, in the year of our Lord

lapat: lapat po dechu/dechgasp for breath, struggle for breath/air, be catching one's breath

levice: po vaší levicion your left

lézt: lézt po čtyřechcrawl on all fours

následující: za sebou/po sobě následujícísuccessive, consecutive, sequent

obloha: na/po oblozein/across the sky

opalování: krém na/po opalovánísuntan/after sun lotion

pravice: po čí pravicion sb's right

právo: po právurightly, by right, oprávněně justly

předek: po předcích zděděnýancestral, inherited

ručička: po směru hodinových ručičekclockwise

řeka: dolů po řecedownstream, down-river, down the river

splatnost: být po splatnostibe overdue/past due

stopa: jít po stopě koho/čehotrack sb/sth, follow sb's trail, o psech follow the scent trail of sb/sth

stránka: po všech stránkáchin all respects

svět: na/po celém světěall around/over the world

svůj, svá, své, svoje: po svém udělat ap.one's own way

škola: nechat koho po školekeep sb after school, AmE keep sb in (detention)

škola: být/zůstat po škole za trestbe kept in detention, hovor. get a detention

špička: na/po špičkáchon tiptoe(s)/the tips of one's toes

telefon: buzení po telefonuwake-up call

telefon: po telefonuon/over the phone

termín: po termínuafter the deadline, zpožděně behind schedule

trvání: po dobu trvání čehofor the duration of sth, during sth

uvést: uvést jednotlivě/po položkáchitemize

voda: po vodě cestovat ap.by water

voda: voda po holeníaftershave (lotion)

vzduch: lapat po vzduchugasp for air

vzor: po vzoru kohofollowing the example of sb, po způsobu in the manner of sb

zalapat: zalapat po dechugasp for breath, catch one's breath

západ: při/po západu slunceat/after sunset/sundown

záruka: být (již) po zárucebe out of warranty

zásluha: po zásluzedeservedly, worthily, právem rightly

běhat: Běhá mi z toho mráz po zádech.It gives me the shivers., It sends shivers down my spine., It makes my flesh creep.

být: Co je ti po tom?It's none of your business!

být: Je po otci.She takes after her father.

být: Je po všem.It is over.

celý: po celém světěworldwide, all around the world

chňapnout: Pes po mně chňapnul.The dog snapped at me.

jeden, jedna, jedno: jeden po druhém, po jednomone at a time, one by one

jít: Jde po něm policie.Police are after him.

klouzat se: klouzat se po břišeslide on one's belly

léto: léta letoucí, po celá létafor years and years, for ages

lézt: lézt po žebříku nahoruclimb up the ladder

mráz: Z toho mi běhal mráz po zádech.It made my flesh crawl/creep., It gave me the shivers/willies.

mráz: Mráz mi přejel po zádech.A shiver ran down my spine.

neštovice: jizvy po neštovicíchpockmarks

ohnat se: Pes se po něm ohnal.The dog snapped at him.

ochrnout: Po nehodě ochrnul.He was left paralyzed after the accident.

opakovat: Opakujte po mně.Repeat after me.

pátrat: pátrat po příčinách čehosearch for the causes of sth

pít: Po její smrti začal pít.He took to drink after her death.

plácat: plácat koho po zádechpat sb on the backs

probdělý: po probdělé nociafter a sleepless night, after a night up

probrat: Můžeme to probrat po telefonu.We can discuss it over the phone.

provést: Provedu vás (po městě).I'll show you round (the city).

přecházet: přecházet po pokojipace (around) the room

ráno: z rána, po ránuearly in the morning, in the early morning

sahat: Voda mu sahala až po ramena.Water was reaching to his shoulders.

sháňka: Je sháňka po dobrých programátorech.Good programmers are sought after.

schod: Jděte po schodech nahoru/dolů.Go upstairs/downstairs.

skákat: skákat po hlavě do vodydive

smutno: Je mi po tobě smutno.I miss you.

start: zřítit se po startucrash after takeoff

stýskat se: Stýská se mi po tobě.I miss you.

stýskat se: Stýská se mu po domově.He is homesick.

svah: na/po svahuon/down the slope

téct: Po tvářích mu tekly slzy.Tears were running down his cheeks.

těkat: Těkal pohledem po místnosti.His eyes roved round the room.

tloustnout: Po tomto jídle se tloustne.This food is fattening.