Hlavní obsah

právo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (zákony ap.) law(právní systém) legal systemvyhlásit stanné právodeclare martial lawpráv. obchodní/trestní/hmotné právocommercial/criminal/substantive law
  2. (nárok) na co right, entitlement to sth(pravomoc) authorityNemáte právo ...You have no right to ...po právurightly, by right, (oprávněně) justlymít právo na cohave the right, be entitled to do sthbýt v právube in the rightlidská právahuman rightsvšechna práva vyhrazenaall rights reserved
  3. práva hovor.(nauka) (the) lawpráva hovor.(právní věda) form. jurisprudencepráva hovor.(fakulta) Faculty of Lawstudent právlaw student, student of law

Vyskytuje se v

autorský: práv. autorská práva k čemucopyright to sth

čerpání: zvláštní práva čerpáníSpecial Drawing Rights, SDR

dědický: dědické právoobor inheritance law, law of inheritance

deklarace: Všeobecná deklarace lidských právUniversal Declaration of Human Rights

dispoziční: dispoziční právoright of disposal

hlasovací: hlasovací právovoting right, right of vote

chráněný: chráněný autorským zákonem/autorskými právycopyrighted, protected by copyright

lidský: lidská práva/bytosthuman rights/being

listina: Listina základních lidských práv a svobodCharter of Fundamental Rights and Freedoms, prohlášení Declaration of Human Rights, v USA Bill of Rights

narušování: narušování právinfringement of rights

obchodní: obchodní zákoník/právocommercial code/law

podpisový: podpisové právoright/authority to sign

právem: plným právem udělat cobe justified in doing sth

přednostní: práv. přednostní právo na copriority right to sth

převod: převod právtransfer of rights

stanný: vyhlásit stanné právodeclare martial law

student: student práv/medicíny/uměnílaw/medical/art student

trestní: trestní právo/stíhánícriminal law/prosecution

upřít: upřít komu/čí právo na codeny sb's right to (do) sth

užívací: práv. užívací právoright of use

veto: uplatnit právo vetaexercise the veto

vlastnický: práv. vlastnické právo k čemuproprietary right, nárok title to sth

volební: volební právoright to vote, form. suffrage, franchise

všeobecný: polit. všeobecné hlasovací právouniversal suffrage

výběr: právo výběruright to choose

vyhradit: všechna práva vyhrazenaall rights reserved

výsadní: výsadní právoprivilege

vzdělání: právo na vzděláníright to education

právem: Jakým právem?By what right?

volba: mít právo volbyhave a right to choose

výhradní: výhradní právoexclusive right, užívání ap. též sole right

vzdát se: vzdát se všech právsurrender all rights

zakotvit: Základní práva jsou zakotvena v ústavě.Basic rights are protected by the constitution.

zastánce: zastánce lidských právhuman rights defender/advocate, defender of human rights

abuse: human rights abuseporušování lidských práv

adjective: práv. adjective lawprocesní právo

administration: práv. administration lawsprávní právo

alien: alien lawcizinecké právo

animal rights: animal rights movement/activistshnutí/bojovníci za práva zvířat

civil rights: civil rights campaignkampaň za občanská práva

company: práv., ekon. company lawfiremní právo, zákon o (obchodních) společnostech

constitutional: constitutional rightústavou zaručené právo

consumer: consumer rightspráva spotřebitelů

copyright: copyright holdervlastník autorských práv

copyright: infringement of copyrightporušení autorských práv

counsel: práv. right to counselprávo na obhájce

court: European Court of Human RightsEvropský soud pro lidská práva

customary: customary lawzvykové právo

discretionary: práv. discretionary powersdiskreční pravomoci, právo jednat dle volného uvážení

enforce: enforce the lawprosazovat právo/zákon

enforcement: law enforcementprosazování/prosazení práva, AmE policie, pořádkové složky

entitle: be entitled (to do) sthmít právo na co, být oprávněn k čemu

establish: establish law and ordernastolit právo a pořádek

exclusive: exclusive rightsvýhradní práva

freedom: freedom to bear armsprávo nosit zbraň

gay: gay rightspráva homosexuálů

hereditary: hereditary rightdědické právo

homosexual: homosexual rightspráva homosexuálů

human rights: human rights defenderobránce lidských práv

inalienable: inalienable right to (do) sthnezadatelné právo na co

ineligible: be ineligible to votenemít právo volit

infringement: infringement of copyrightporušení autorských práv

justification: with justificationplným právem

justified: be justified in doing sthbýt oprávněn udělat co, oprávněně, plným právem udělat co

labour: práv. labour-lawpracovní právo

law: práv. customary lawzvykové právo

law: práv. criminal/civil lawtrestní/občanské právo

law: company/commercial/competition lawfiremní/obchodní/soutěžní právo

law: law enforcementprosazování zákona, prosazení práva, AmE policie, pořádkové složky

legal: legal capacityprávní způsobilost, způsobilost k právům a úkonům

legal: legal disabilitynezpůsobilost k právům a úkonům

nuisance: práv. private nuisance(po)rušení vlastnického práva/sousedských práv

patent: patent infringementporušení patentových práv/patentové ochrany

penal: penal law/courttrestní právo/soud

priority: priority rightpřednostní právo, právo priority

privacy: práv. right of privacyprávo na soukromí

procedural: procedural lawprocesní právo

property: práv. law of propertymajetkové právo

property: property rightvlastnické právo

proprietary: proprietary rightsvlastnická práva

proprietorial: proprietorial rightsvlastnická práva

remain: right to remain silentprávo nevypovídat zatčeného

reserve: all rights reservedveškerá práva vyhrazena

right: be right to do sthmít (morální) právo udělat co

right: voting rightshlasovací práva

right: abuse of the rightsporušení práv dětí, zvířat ap.

right: affect sb's rightsdotýkat se práv, narušovat práva koho

right: vest rightspropůjčit práva

right: exercise one's rightsuplatňovat svá práva

right: assert one's rightsprosazovat svá práva, trvat na svých právech