Hlavní obsah

právo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (zákony ap.) law(právní systém) legal systemvyhlásit stanné právodeclare martial lawpráv. obchodní/trestní/hmotné právocommercial/criminal/substantive law
  2. (nárok) na co right, entitlement to sth(pravomoc) authorityNemáte právo ...You have no right to ...po právurightly, by right, (oprávněně) justlymít právo na cohave the right, be entitled to do sthbýt v právube in the rightlidská právahuman rightsvšechna práva vyhrazenaall rights reserved
  3. práva hovor.(nauka) (the) lawpráva hovor.(právní věda) form. jurisprudencepráva hovor.(fakulta) Faculty of Lawstudent právlaw student, student of law

Vyskytuje se v

autorský: práv. autorská práva k čemucopyright to sth

čerpání: zvláštní práva čerpáníSpecial Drawing Rights, SDR

dědický: dědické právoobor inheritance law, law of inheritance, nárok right of heritage, dědičné hereditary right

deklarace: Všeobecná deklarace lidských právUniversal Declaration of Human Rights

dispoziční: dispoziční právoright of disposal

hlasovací: hlasovací právovoting right, right of vote

chráněný: chráněný autorským zákonem/autorskými právycopyrighted, protected by copyright

lidský: lidská práva/bytosthuman rights/being

listina: Listina základních lidských práv a svobodCharter of Fundamental Rights and Freedoms, prohlášení Declaration of Human Rights, v USA Bill of Rights

narušování: narušování právinfringement of rights

obchodní: obchodní zákoník/právocommercial code/law

podpisový: podpisové právoright/authority to sign

právem: plným právem udělat cobe justified in doing sth

přednostní: práv. přednostní právo na copriority right to sth, privilege to sth, na získání first refusal of sth

převod: převod právtransfer of rights

stanný: vyhlásit stanné právodeclare martial law

student: student práv/medicíny/uměnílaw/medical/art student

trestní: trestní právo/stíhánícriminal law/prosecution

upřít: upřít komu/čí právo na codeny sb's right to (do) sth

užívací: práv. užívací právoright of use

veto: uplatnit právo vetaexercise the veto

vlastnický: práv. vlastnické právo k čemuproprietary right, nárok title to sth

volební: volební právoright to vote, form. suffrage, franchise

všeobecný: polit. všeobecné hlasovací právouniversal suffrage

výběr: právo výběruright to choose

vyhradit: všechna práva vyhrazenaall rights reserved

výsadní: výsadní právoprivilege

volba: mít právo volbyhave a right to choose

výhradní: výhradní právoexclusive right, užívání ap. též sole right

vzdát se: vzdát se všech právsurrender all rights

vzdělání: právo na vzděláníright to education

zakotvit: Základní práva jsou zakotvena v ústavě.Basic rights are protected by the constitution.

zastánce: zastánce lidských právhuman rights defender/advocate, defender of human rights

abuse: porušování lidských právhuman rights abuse

activist: ochránci zvířat, bojovníci za práva zvířat, ochránci práv zvířatanimal rights activists

adjective: procesní právopráv. adjective law

administration: správní právopráv. administration law

alien: cizinecké právoalien law

animal rights: hnutí/bojovníci za práva zvířatanimal rights movement/activists

civil rights: kampaň za občanská právacivil rights campaign

company: firemní právo, zákon o (obchodních) společnostechpráv., ekon. company law

constitutional: ústavou zaručené právoconstitutional right

consumer: práva spotřebitelůconsumer rights

copyright: vlastník autorských právcopyright holder

counsel: právo na obhájcepráv. right to counsel

court: Evropský soud pro lidská právaEuropean Court of Human Rights

customary: zvykové právocustomary law

discretionary: diskreční pravomoci, právo jednat dle volného uváženípráv. discretionary powers

enforce: prosazovat právo/zákon, prosazovat/vynucovat dodržování zákonaenforce the law

enforcement: prosazování/prosazení práva, AmE policie, pořádkové složkylaw enforcement

entitle: mít právo na co, být oprávněn k čemube entitled (to do) sth

establish: nastolit právo a pořádekestablish law and order

exclusive: výhradní právaexclusive rights

freedom: právo nosit zbraň, volné nošení zbraněfreedom to bear arms

gay: práva homosexuálůgay rights

hereditary: dědické právohereditary right

homosexual: práva homosexuálůhomosexual rights

human rights: obránce lidských právhuman rights defender

inalienable: nezadatelné právo na coinalienable right to (do) sth

ineligible: nemít právo volitbe ineligible to vote

infringement: porušení autorských právinfringement of copyright

justification: plným právem, oprávněněwith justification

justified: být oprávněn udělat co, oprávněně, plným právem udělat cobe justified in doing sth

labour: pracovní právopráv. labour-law

law: zvykové právopráv. customary law

lawyer: rozvodový právník, odborník na rodinné právodivorce lawyer

legal: právní způsobilost, způsobilost k právům a úkonůmlegal capacity

nuisance: (po)rušení vlastnického práva/sousedských právpráv. private nuisance

patent: porušení patentových práv/patentové ochranypatent infringement

penal: trestní právo/soudpenal law/court

priority: přednostní právo, právo prioritypriority right

privacy: právo na soukromípráv. right of privacy

procedural: procesní právoprocedural law

property: majetkové právopráv. law of property

proprietary: vlastnická právaproprietary rights

proprietorial: vlastnická právaproprietorial rights

reserve: veškerá práva vyhrazenaall rights reserved

right: mít (morální) právo udělat cobe right to do sth

Roman: římské právoRoman law

silence: právo nevypovídatpráv. right to/of silence

spousal: práva manželů, manželská právaspousal rights

succession: dědické právopráv. law of succession

suffrage: hnutí za volební právo ženwomen's suffrage movement

trample: pošlapat čí právatrample (on) the rights of sb

universal: všeobecné volební právouniversal suffrage

variety: práva k odrůděplant variety rights

vest: právní nárok, nezadatelná právapráv. vested rights

visitation: právo navštěvovat koho dítě ap.visitation rights

právo: právanauka (the) law, právní věda form. jurisprudence, fakulta Faculty of Law