Hlavní obsah

právní

Přídavné jméno

  • legal(právnický) juridicalprávní nároklegal claimprávní úkonlegal actprávní zástupcecounsel, (právník obecně) lawyer, AmE attorney, (u vyšší instance) BrE barrister, (nižší instance) solicitor

Vyskytuje se v

institut: (právní) institutzavedený systém ap. institute, soubor norem institutes

fikce: práv. právní fikcefiction of law, legal fiction

moc: práv. nabýt právní mocicome into force

pracovně: práv. pracovně právní vztahlabour-law relation

případ: právní případlegal case

řád: práv. právní/trestní řádlegal/penal code

úkon: práv. právní úkonlegal act, hl. majetkový ap. legal transaction

zástupce: práv. právní zástupcecounsel, právník obecně lawyer, nižší instance BrE solicitor, vyšší instance BrE barrister, AmE attorney, obhájce defence counsel, obhájce ex offo public defender

způsobilost: právní způsobilost, způsobilost k právním úkonůmlegal capacity

action: práv. take legal action against sbpodat žalobu na koho, podniknout právní kroky proti komu

adviser: legal/tax adviserprávní/daňový poradce

antecedent: antecedent legislationdřívější právní úprava

basis: práv. legal basisprávní základ

capacity: práv. legal capacityprávní způsobilost, způsobilost k právním úkonům

defence: counsel for defenceprávní zástupce obhajoby

dispute: práv. legal disputeprávní spor

division: legal divisionprávní oddělení

grant: grant legal aidposkytnout právní pomoc

law: práv. law centreprávní poradna bezplatná

legal: práv. take legal actionpodat žalobu, podniknout právní kroky

legal: práv. legal claimprávní nárok

legal: legal entityprávní subjekt

legal: legal capacityprávní způsobilost, způsobilost k právům a úkonům

measure: legal measuresprávní opatření

point: point of lawprávní otázka věci

regulatory: regulatory compliance(zajištění) dodržování právních norem

section: legal sectionprávní oddělení

successor: práv. successor in titleprávní nástupce

tribunal: industrial tribunalsoud řešící pracovně-právní spory

vest: práv. vested rightsprávní nárok, nezadatelná práva