Hlavní obsah

právní

Přídavné jméno

  • legal(právnický) juridicalprávní nároklegal claimprávní úkonlegal act, act in lawprávní zástupcecounsel, (právník obecně) lawyer, AmE attorney, (u vyšší instance) BrE barrister, (nižší instance) solicitor

Vyskytuje se v

fikce: práv. právní fikcefiction of law, legal fiction

moc: práv. nabýt právní mocicome into force

pracovně: práv. pracovně právní vztahlabour-law relation

právní: právní nároklegal claim

případ: právní případlegal case

řád: práv. právní/trestní řádlegal/penal code

úkon: práv. právní úkonlegal act, hl. majetkový ap. legal transaction

zástupce: práv. právní zástupcecounsel, právník obecně lawyer, nižší instance BrE solicitor, vyšší instance BrE barrister, AmE attorney, obhájce defence counsel, obhájce ex offo public defender

způsobilost: právní způsobilost, způsobilost k právním úkonůmlegal capacity

action: podat žalobu na koho, podniknout právní kroky proti komupráv. take legal action against sb

adviser: právní/daňový poradcelegal/tax adviser

antecedent: dřívější právní úpravaantecedent legislation

basis: právní základpráv. legal basis

capacity: právní způsobilost, způsobilost k právním úkonůmpráv. legal capacity

defence: právní zástupce obhajobycounsel for defence

dispute: právní sporpráv. legal dispute

division: právní oddělenílegal division

grant: poskytnout právní pomocgrant legal aid

law: právní poradna bezplatnápráv. law centre

legal: podat žalobu, podniknout právní krokypráv. take legal action

measure: právní opatřenílegal measures

point: právní otázka věcipoint of law

regulatory: (zajištění) dodržování právních noremregulatory compliance

section: právní oddělenílegal section

successor: právní nástupcepráv. successor in title

tribunal: soud řešící pracovně-právní sporyindustrial tribunal

vest: právní nárok, nezadatelná právapráv. vested rights

institut: (právní) institutzavedený systém ap. institute, soubor norem institutes