Hlavní obsah

zástupce

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (ve funkci) koho deputy to sb, assistantzástupce řediteledeputy director/manager, (školy) BrE deputy headmaster/submaster/AmE subprincipalzákonný zástupcelegal representative, (nezletilého u soudu) next friend
  2. (reprezentant) representative(delegát) delegate(agent firmy ap.) agentobchodní zástupce(sales) representative, (prodejce) salesman, selling agentzástupci odborůtrade union representatives
  3. (druhu ap.) representative
  4. práv. právní zástupcecounsel, (právník obecně) lawyer, (nižší instance) BrE solicitor, (vyšší instance) BrE barrister, AmE attorney, (obhájce) defence counsel, (obhájce ex offo) public defenderpráv. státní zástupcepublic prosecutor, AmE prosecuting attorney, (oblastní) district attorney
  5. (aplikace ap.) shortcutvýp. vytvořit zástupce na plošecreate a desktop shortcut

Vyskytuje se v

obchodní: sales representativeobchodní zástupce

patentový: patent attorney/officepatentový zástupce/úřad

právní: counsel, právník obecně lawyer, AmE attorney, u vyšší instance BrE barrister, nižší instance solicitorprávní zástupce

zákonný: next friend, legal representativezákonný zástupce

jím: a deputy designated by himjím určený zástupce

nahradit: He was replaced by his deputy.Byl nahrazen svým zástupcem.

zvolit: He was elected a deputy.Byl zvolen zástupcem.

agent: travel agentcestovní agentura, zástupce cestovní agentury

attorney: prosecuting attorneystátní zástupce v USA

defence: counsel for defenceprávní zástupce obhajoby

desktop: výp. desktop shortcutzástupce na ploše ke spuštění aplikace

foreman: assistant foremanzástupce mistra

patent: patent attorney/agentpatentový zástupce

prosecution: BrE Crown Prosecution Servicekrálovská prokuratura, úřad státního zástupce, státní zastupitelství v Británii

prosecutor: public prosecutorstátní zástupce, prokurátor

representative: práv. legal representativezákonný zástupce

special: special agentzvláštní zástupce

trade union: trade union representativeszástupci odborů

worker: worker directorzástupce odborů ve správní radě

zástupce: legal representative, nezletilého u soudu next friendzákonný zástupce