Hlavní obsah

obchodní

Přídavné jméno

  • trade, commercial(o podnikání) business(obchodnický ap.) mercantileJe na obchodní cestě.He is on a business trip.obchodní důmdepartment store, (velký) (shopping) mallobchodní dopisbusiness letterobchodní zákoník/právocommercial code/lawobchodní komorachamber of commerceobchodní názevtrade nameobchodní značkatrademarkobchodní cestujícícommercial traveler, traveling salesman, hovor. bagmanobchodní zástupcesales representative

Vyskytuje se v

akademie: business college/schoolobchodní akademie

cestující: travelling salesman, commercial travellerobchodní cestující

dům: department storeobchodní dům

jednání: vyjednávání business negotiation(s), obchody business dealingsobchodní jednání

komora: chamber of commerceobchodní/hospodářská komora

korespondence: business correspondenceobchodní korespondence

právo: commercial/criminal/substantive lawpráv. obchodní/trestní/hmotné právo

prozradit: divulge a trade secretprozradit obchodní tajemství

přirážka: markupobchodní přirážka marže

registrace: trademark registrationekon. registrace obchodní známky

rejstřík: business/commercial register, BrE register of companies, úřad Companies House/Registration Office, přen. Registrar of Companiesekon. obchodní rejstřík

řetězec: retail chainobchodní řetězec

schůzka: business appointmentobchodní/pracovní schůzka

společník: business partner/associateobchodní společník

tajemství: trade secretobchodní tajemství

zákoník: Civil/Criminal/Commercial Codepráv. občanský/trestní/obchodní zákoník

zástupce: (sales) representative, prodejce salesman, selling agentobchodní zástupce

zastupitelství: sales agency, commercial representationobchodní zastupitelství

zisk: trading profitsobchodní zisky

značka: trademark, brand nameobchodní značka

partner: trading partner, společník business associateobchodní partner

úmluva: international/business conventionmezinárodní/obchodní úmluva

address: business addressadresa (sídla) firmy, obchodní adresa

adverse: ekon. adverse trade balancepasivní/nepříznivá obchodní bilance

associate: business associateobchodní společník

brand: brand loyaltyvěrnost (obchodní) značce

call: ekon. cold callneohlášená obchodní návštěva

certificate: Certificate of Incorporationpotvrzení o zápisu do obchodního rejstříku

commercial: ekon. commercial letterobchodní dopis

company: práv., ekon. company lawfiremní právo, zákon o (obchodních) společnostech

condition: (general) terms and conditionsvšeobecné obchodní podmínky

correspondence: ekon. business correspondenceobchodní korespondence

department: sales departmentobchodní oddělení

district: business/shopping districtobchodní/nákupní čtvrť

fair: trade fairobchodní veletrh

law: company/commercial/competition lawfiremní/obchodní/soutěžní právo

letter: business letterobchodní dopis

manager: commercial managerobchodní ředitel

margin: ekon. trade marginobchodní rozpětí

marine: merchant marineobchodní loďstvo

merchant: merchant shipobchodní loď

paper: business papersobchodní listiny

plan: ekon. business planpodnikatelský/obchodní záměr

register: ekon. business registerobchodní rejstřík

registered: registered companyzapsaná obchodní společnost

registrar: BrE Registrar of Companiessprávce obchodního rejstříku, přen. obchodní rejstřík

rival: business rivalsobchodní konkurenti

route: trade routeobchodní cesta

secretarial: secretarial collegeobchodní akademie pro budoucí sekretářky ap.

study: business studiesobchodní podnikání obor studia

tender: public tenderveřejná (obchodní) soutěž

trade: trade balanceobchodní bilance

trading: trading lossobchodní ztráta

transact: transact businessprovést obchodní transakci, uskutečnit obchod

treaty: ekon. treaty of commerceobchodní smlouva, dohoda o mezinárodním obchodu

unfair: unfair business practicesnekalé obchodní praktiky

war: trade warobchodní válka

obchodní: department store, velký (shopping) mallobchodní dům