Hlavní obsah

business [ˈbɪznɪs]

Podstatné jméno

  1. podnikání obecně, obchod, obchodní činnostHow's business?Jak jdou obchody?, přen. Jak to jde?run a businesspodnikat, vést podnikbusiness lifepracovní život/kariéra
  2. obchody, prodejBusiness is good.Obchody jdou dobře.
  3. podnik, firma, společnostfamily businessrodinný podnikbusiness addressfiremní adresa
  4. práce, služební/obchodní záležitost(i)I'm here on business.Jsem tady služebně.business tripslužební cesta
  5. odvětví, obor (podnikání), branžehotel businesshoteliérstvífashion businessmódní průmysl
  6. přen.starost(i), práce, povinnost(i) co je třeba řešitGo about your business.Jdi si po svém.go about one's businessjít si po svém
  7. záležitost, věc k vyřízení ap.It's not your business.To není tvoje věc., Po tom ti nic není.take care of business(něco) zařídit postarat se, aby bylo uděláno ap.

Vyskytuje se v

funny: funny businessnekalost(i), podvod(y)

address: business addressadresa (sídla) firmy, obchodní adresa

administration: Master of Business Administration MBAmagistr ekonomie a řízení mezinárodně uznávaný titul z ekonomie a manažeringu

associate: business associateobchodní společník

business card: business card holdervizitkář pouzdro ap.

business person: business peoplepodnikatelé, byznysmeni, obchodníci

carry on: carry on businesspodnikat, provozovat podnikatelskou činnost

clandestine: clandestine businesstajné/černé obchody

conduct: conduct businesspodnikat, provozovat podnikání, dělat obchody

conduct: conduct of businessprovozování podnikatelské činnosti, podnikání

core: ekon. core businesshlavní činnost/obor podnikání firmy

correspondence: ekon. business correspondenceobchodní korespondence

cycle: ekon. business cyclehospodářský cyklus

district: business/shopping districtobchodní/nákupní čtvrť

get down to: get down to businessjít (přímo) k věci/na věc

letter: business letterobchodní dopis

line: line of businesspředmět/obor podnikání

lunch: working/business lunchpracovní oběd

paper: business papersobchodní listiny

place: place of businessmísto podnikání, provozovna

plan: ekon. business planpodnikatelský/obchodní záměr

pleasure: Business or pleasure?Jste tady pracovně nebo za zábavou?

premise: business premisesprovozovna, firemní prostory pro obchodní účely

real estate: real estate agency/business/officerealitní kancelář

register: ekon. business registerobchodní rejstřík

repeat: build repeat businessbudovat věrnost zákazníků

risky: risky business/undertakingriskantní podnik

rival: business rivalsobchodní konkurenti

study: business studiesobchodní podnikání obor studia

suit: business suit(pánský) oblek do zaměstnání ap.

talk: talk businessmluvit obchodně

transact: transact businessprovést obchodní transakci, uskutečnit obchod

transaction: transaction of businessvýkon/provozování podnikání

trip: business tripslužební cesta

unfair: unfair business practicesnekalé obchodní praktiky

unfinished: unfinished businessresty, nevyřízené záležitosti

writing: business writingpísemná obchodní komunikace, písemné obchodní sdělení

unfinished: We've got some unfinished business.Musíme si ještě něco vyřídit., Musíme ještě něco dořešit.