Hlavní obsah

enterprise [ˈentəˌpraɪz]

Vyskytuje se v

promotion: enterprise promotionpodpora podnikání

zone: ekon. enterprise zonepodnikatelská zóna

podnik: state/national/private enterprisestátní/národní/soukromý podnik

podnikání: private enterpriseekon. soukromé podnikání

enterprise: ekon. state(-owned) enterprisestátní podnik