Hlavní obsah

undertaking [ˈʌndəˌteɪkɪŋ]

Vyskytuje se v

risky: risky business/undertakingriskantní podnik

undertaking: give an undertaking to do sthzavázat se, slíbit udělat co

refrain: He undertakes to refrain from using...Zavazuje se, že nepoužije...

zavázat se: undertake, contract to do sthpráv. smluvně se zavázat k čemu

zavazovat se: sb (hereby) undertakes, sb is (hereby) obligated/obliged to do sthkdo se (tímto) zavazuje k čemu