Hlavní obsah

experiment

Vyskytuje se v

pokus: pokusy na zvířatechexperiments on animals

pokus: chemický pokuschemical experiment

vědecký: vědecké pokusyscientific experiments

zopakovat: Vědci nedokázali pokus zopakovat.The scientists were unable to repeat the experiment.