Hlavní obsah

test [test]

Podstatné jméno

  1. zkouška, teststand the testobstát (ve zkoušce)nuclear testsjaderné zkoušky, zkoušky jaderných zbraníMOT testtechnická kontrola, kontrola technického stavu vozidla, prohlídka STKscreen testkamerová zkouška při výběru herců pro roleworking testprovozní zkouškawearing testzkouška opotřebenímultiple choice testtest na A B C, test s výběrem možností
  2. = test match
  3. urine testrozbor moči

Vyskytuje se v

cloze: cloze (test)doplňovací test, doplňovačka k výuce cizího jazyka

MOT: MOT (test)(pravidelná) technická prohlídka, STK kontrola

patience: try/test sb's patiencezkoušet/pokoušet čí trpělivost

smear: smear (test)výtěr/stěr (z) děložního čípku, pap test

tried: tried and tested/trustedvyzkoušený, ověřený, osvědčený způsob, metoda ap.

acid: acid testzkouška kyselinou, přen. zkouška ohněm, zatěžkávací zkouška

admission: admission testspřijímací testy

assessment: assessment testrozřazovací test

benchmark: benchmark testsrovnávací test

Breathalyzer: Breathalyzer testdechová zkouška na alkohol

breath test: fail a breath testmít pozitivní dechovou zkoušku

clinical: clinical trialsklinické testy

clinically: clinically testedklinicky testovaný

competency: math competency testtest znalostí z matematiky

dope: dope testtest na přítomnost drog v těle

drive: test drivezkušební jízda před koupí vozu

driving: driving testzávěrečné jízdy v autoškole, řidičská zkouška

drop: drop testzkouška volným pádem

economy: ekon. economy testtest spotřeby (paliva)

establish: Tests established the cause of death.Testy stanovily příčinu smrti.

impact: tech. impact testzkouška rázem, rázová zkouška

indentation: tech. indentation testzkouška tvrdosti vtiskem

laboratory: laboratory equipment/testinglaboratorní vybavení/testování

live: tests on live animalspokusy na živých zvířatech

mock: mock testcvičný test, test nanečisto jen na zkoušku

personality: personality inventorytest osobnosti zjišťující charakterové vlastnosti

pregnancy: pregnancy testtěhotenský test

reliability: reliability testzkouška spolehlivosti vozu ap.

saliva: saliva testtest ze slin, slinný test

screen: screen testkamerová zkouška

selection: selection testvýběrový test

smog: smog check/testkontrola emisí vozidla

standard: ped. standard assessment tasksstandardizované testy psané školními dětmi

strength: strength testzkouška pevnosti

testing: electrical testingelektrorevize

true: true-false testtest s možnostmi správně špatně

urine: urine testrozbor/vyšetření moči na přítomnost drog ap.

wind tunnel: wind tunnel teststesty v aerodynamickém tunelu

bitch: The test was a bitch.Ten test byl kurevsky těžký.

bugger: The test was a real bugger.Ten test byl pěkně hnusnej/pěknej humus.

cvičný: cvičný test na zkouškumock test

inteligenční: inteligenční testintelligence test

kontrolní: kontrolní otázkatest question, na detektoru lži ap. též control question, k zopakování revision question

otestovat: nechat se otestovat na co virus ap.get tested for sth

prohlídka: tech. technická prohlídka vozidlaBrE MOT test, technical inspection

talentový: talentová zkouškatalent test

technický: technická kontrola vozuBrE MOT test

výběr: test s výběrem možnostímultiple-choice test

zkouška: provést zkoušku čehotest sth, conduct a test of sth

zkouška: podrobit koho/co zkoušceput sb/sth to the test

zkouška: obstát ve zkoušce (časem)stand the test (of time)

zkouška: dechová zkouška na alkoholbreath/Breathalyzer test

zkumavka: dítě ze zkumavkytest-tube baby

zkušební: zkušební pilottest pilot

čtyřka: Dostal z toho testu čtyřku.He got a D on the test.