Hlavní obsah

exam [ɪgˈzæm]

Podstatné jméno

  1. hovor.zkouška školní ap.pass/fail the examudělat/neudělat zkouškuentrance/admission examspřijímací zkouškytake/sit/do an exam in sthdělat zkoušku z čehogive examszkoušet učitel ap.
  2. hl. AmE, med.vyšetření, prohlídka

Vyskytuje se v

GCSE: GCSE (exam)maturitní zkouška, maturita

diploma: diploma examstátní závěrečná zkouška

matriculation: matriculation exampřijímací zkouška (na VŠ)

midterm: midterm (exam)zkouška v polovině semestru

sign up: sign up for an exampřihlásit se ke zkoušce

state: state examstátní zkouška, státnice

dělat: take/sit/do an examdělat zkoušku

písemný: písemka written exam, slohová ap. essay, zadaný úkol assignmentpísemná práce

propadnout: fail the exampropadnout u zkoušky

přijímací: entrance examspřijímací zkoušky

skládat: take/sit an exam in sthskládat zkoušku z čeho

udělat: pass the examsudělat zkoušky

vstupní: entrance exam(ination)/interviewvstupní zkouška/pohovor

vyhovět: pass the examvyhovět u zkoušky

závěrečný: final examzávěrečná zkouška

zkouška: written/oral exampísemná/ústní zkouška

reparát: resit (the exam)dělat reparát

složit: He passed the exam.Složil úspěšně zkoušku.

u: sit an exambýt u zkoušky

vyletět: fail/flunk an examvyletět od zkoušky

zkouškový: during the exam periodběhem zkouškového období

vyhořet: fail an examvyhořet u zkoušky

exam: pass/fail the examudělat/neudělat zkoušku