Hlavní obsah

exam [ɪgˈzæm]

Podstatné jméno

  1. hovor.zkouška školní ap.pass/fail the examudělat/neudělat zkouškuentrance/admission examspřijímací zkouškytake/sit/do an exam in sthdělat zkoušku z čehogive examszkoušet učitel ap.
  2. hl. AmE, med.vyšetření, prohlídka

Vyskytuje se v

GCSE: GCSE (exam)maturitní zkouška, maturita

diploma: diploma examstátní závěrečná zkouška

matriculation: matriculation exampřijímací zkouška (na VŠ)

midterm: midterm (exam)zkouška v polovině semestru

sign up: sign up for an exampřihlásit se ke zkoušce

state: state examstátní zkouška, státnice

dělat: dělat zkouškutake/sit/do an exam

nanečisto: zkouška nanečistopřed konáním dry run, školní přípravná též mock exam(ination)

písemný: písemná prácepísemka written exam, slohová ap. essay, zadaný úkol assignment

propadnout: propadnout u zkouškyfail the exam

přijímací: přijímací zkouškyentrance exams

skládat: skládat zkoušku z čehotake/sit an exam in sth

udělat: udělat zkouškypass the exams

vstupní: vstupní zkouška/pohovorentrance exam(ination)/interview

vyhovět: vyhovět u zkouškypass the exam

závěrečný: závěrečná zkouškafinal exam

zkouška: písemná/ústní zkouškawritten/oral exam

zkouška: dělat/skládat zkouškutake/sit an exam

zkouška: udělat/složit zkouškupass an exam

zkouška: neudělat zkouškufail an exam

zkouškový: během zkouškového obdobíduring the exam(ination) period

reparát: dělat reparátresit (the exam)

složit: Složil úspěšně zkoušku.He passed the exam.

u: být u zkouškysit an exam

udělat: Neudělal tu zkoušku.He failed the exam.

vyletět: vyletět od zkouškyfail/flunk an exam

vyhořet: vyhořet u zkouškyfail an exam