Hlavní obsah

písemný

Přídavné jméno

  • writtenpísemná práce(písemka) written exam, (slohová ap.) essay, (zadaný úkol) assignment

Vyskytuje se v

kompozice: písemná kompoziceessay

záznam: písemný/úřední záznamwritten/official record

zkoušení: ústní/písemné zkoušeníoral/written examination

zkouška: písemná/ústní zkouškawritten/oral exam

acceptance: letter of acceptanceoznámení o přijetí adepta ap., písemné potvrzení přijetí nabídky, práce ap.

account: written accountpísemná zpráva

approval: letter of approvalpísemné schválení, písemný souhlas

brief: práv. appellate briefpísemné odvolání

condolence: letter of condolence(písemná) kondolence

correspondence: be in correspondence with sbdopisovat si, být v písemném styku s kým

letter: letter of applicationpísemná žádost

letter: letter of complaintpísemná stížnost

permission: AmE permission slippísemné svolení (rodičů) k účasti dítěte na školním výletě ap.

thankyou: thank-you note/cardpísemné poděkování zaslané ap.

writing: business writingpísemná obchodní komunikace, písemné obchodní sdělení

writing: piece of writingtext autorský, písemné dílko