Hlavní obsah

písemný

Přídavné jméno

  • writtenpísemná práce(písemka) written exam, (slohová ap.) essay, (zadaný úkol) assignment

Vyskytuje se v

kompozice: písemná kompoziceessay

zkoušení: ústní/písemné zkoušeníoral/written examination

zkouška: písemná/ústní zkouškawritten/oral exam

záznam: písemný/úřední záznamwritten/official record

acceptance: oznámení o přijetí adepta ap., písemné potvrzení přijetí nabídky, práce ap.letter of acceptance

account: písemná zprávawritten account

approval: písemné schválení, písemný souhlasletter of approval

brief: písemné odvolánípráv. appellate brief

condolence: (písemná) kondolenceletter of condolence

correspondence: dopisovat si, být v písemném styku s kýmbe in correspondence with sb

letter: písemná žádostletter of application

permission: písemné svolení (rodičů) k účasti dítěte na školním výletě ap.AmE permission slip

thankyou: písemné poděkování zaslané ap.thank-you note/card

writing: text autorský, písemné dílkopiece of writing

písemný: písemná prácepísemka written exam, slohová ap. essay, zadaný úkol assignment