Hlavní obsah

letter [ˈletə]

Podstatné jméno

  1. dopis, list písemná zpráva či oznámeníreceive a letterdostat dopisregistered letterAmE doporučený dopis, BrE cenné psaníbusiness letterobchodní dopiscollection letterupomínka výzva k zaplacení ap.ekon. (documentary) letter of credit(dokumentární) akreditivletter of applicationpísemná žádostletter of invitationzvací dopis, ekon. výzva k předkládání projektů/nabídek v tendru, výzva k účasti ve veřejné soutěžiřidč. letter of attorneyplná moc, zmocněníletter of complaintpísemná stížnostekon. letter of guaranteezáruční listina bankovní
  2. písmeno, písmenko, literacapital lettervelké písmeno

Vyskytuje se v

capital letter: velká písmenacapital letters

lower case: malá písmenalower case (letters)

acceptance: oznámení o přijetí adepta ap., písemné potvrzení přijetí nabídky, práce ap.letter of acceptance

apology: omluvný dopisletter of apology

approval: písemné schválení, písemný souhlasletter of approval

bomb: dopisní/dopisová bombaletter bomb

commercial: obchodní dopisekon. commercial letter

condolence: (písemná) kondolenceletter of condolence

dunning: dopis s upomínkou, urgenční dopis opakovaně zasílanýdunning letter

guarantee: záruční listina bankovníekon. letter of guarantee

insured: cenné psaníinsured letter

intent: předběžná smlouva, smlouva o smlouvě budoucíletter of intent

introduction: doporučující dopisletter of introduction

invitation: zvací dopisletter of invitation

irrevocable: neodvolatelný akreditivirrevocable letter of credit

letter: AmE doporučený dopis, BrE cenné psaníregistered letter

recommendation: doporučující dopisletter of recommendation

registered: hl. AmE doporučený dopis, BrE cenné psaníregistered letter

reply: odpovědět na dopis/inzerátreply to a letter/an advertisement

sympathy: kondolence, kondolenční dopisletter of sympathy

take: psát dopis podle diktovanéhotake a letter

thank: děkovný dopis komuletter of thanks to sb

threatening: výhružný dopisthreatening letter

undated: nedatované dopisyundated letters

all: všechny dopisyall of the letters

go: V dopise se píše ...The letter goes ...

instant: váš dopis ze šestého tohoto měsíceyour letter of the 6th instant

might: Ty dopisy nemusely být (vůbec) určeny mně.The letters might not have been meant for me.

děkovný: děkovný dopisletter of thanks, hovor. thank you letter

dekret: jmenovací dekretletter of appointment

dopis: děkovný/blahopřejný dopis komuletter of thanks/congratulations to sb

expresní: expresní dopisexpress letter, special delivery letter, priority mail

litera: litera zákonathe letter of the law

malý: malá písmena v sazbě ap.lower case (letters)

motivační: motivační dopisletter of motivation

nůž: nůž na dopisyletter opener, paper knife

obchodní: obchodní dopisbusiness letter

omluvný: omluvný dopisletter of apology

otevřený: otevřený dopisopen letter

papír: dopisní papírletter/writing paper

písmeno: velké písmenocapital (letter), upper-case letter

počáteční: počáteční písmenoinitial letter

psaní: cenné psaníregistered letter/post

slovo: sprosté slovoswear/four-letter word, form. expletive

spěšný: spěšný vlak/dopisexpress train/letter

tiskací: tiskací písmenoblock letter/capital

velký: velká písmenacapital letters, capitals

hodit: hodit dopis do schránkydrop the letter in the postbox

obdržet: Obdrželi jste náš dopis?Did you receive our letter?

odeslat: Dopis byl již odeslán.The letter has been sent off.

odnést: Odnes ten dopis na poštu.Take the letter to the post office.

poslat: poslat dopissend a letter

přijít: Přišel mi dopis.I (have) received a letter.

psát: V dopise se píše, že ...The letter goes that ...

sprostý: sprosté slovoswear/four-letter/dirty word, obscenity, zaklení curse (word), form. expletive

určit: Dopis není určen Vám.The letter is not meant for you.

vášnivý: vášnivý polibek/milenec/dopispassionate kiss/lover/letter

začáteční: začáteční písmenothe first letter, the initial

záplava: záplava dopisůflood of letters

zformulovat: Jak bys zformuloval ten dopis?How would you word the letter?

znít: Dopis zněl: Ahoj Bobe, ...The letter ran: Hello Bob, ...

zvací: zvací dopisinvitation letter, letter of invitation