Hlavní obsah

introduction [ˌɪntrəˈdʌkʃən]

Vyskytuje se v

uvedení: inauguration, introduction to the office, installationuvedení do funkce/úřadu

úvodní: jediné introductory word, předmluva prologue, úvod introductionúvodní slovo

introduction: letter of introductiondoporučující dopis