Hlavní obsah

beginning [bɪˈgɪnɪŋ]

Vyskytuje se v

begin: to begin withprvně, zpočátku, na začátku

begin: to begin withpředevším, v prvé řadě, za prvé na úvod věty

charity: charity begins at homebližší košile než kabát nejdříve pomáhej svým blízkým

tell: begin to tellon sb/sth začít být zjevný, začít se projevovat na kom/čem následky ap.

small: small beginningsskromné začátky

begin: Well begun is half done.S chutí do toho a půl je hotovo.

begin: The word begins with an I.Slovo začíná na I.

keep: She began to keep a diary.Začala si vést deník.

much: The day ended much as it began.Den skončil velmi podobně, jak začal.

very: in the very beginningúplně na začátku

počátek: na počátkuat the beginning

počátek: od samého počátkufrom the very beginning

samotný: od samotného začátkufrom the very beginning

začátek: na začátkuin/at the beginning, at the outset

začátek: od úplného začátkufrom the very beginning

zachutnat: komu zachutnalo cosb began/came to like sth, chutnalo sb found sth delicious/tasty

docházet: Začíná mu docházet, že ...It is beginning to dawn on him that ...

na: na začátku/konciat the beginning/end

předbíhat: Ale nepředbíhejme. pěkně popořaděFirst things first., začněme od začátku Let's start at the beginning.

rozplakat se: Dítě se rozplakalo.The child began to cry.

samý: Od samého začátku.From the very beginning.

skromný: skromné začátkyhumble beginnings

svítat: Pak mi začalo svítat.Then it began to dawn on me.

tvrdnout: Cement začíná tvrdnout.The cement begins to set.

ústup: i přen. dát se na (rychlý) ústupbeat a (hasty) retreat, begin to retreat

z, ze: Ze začátku jsem myslel ...At the beginning I thought ...

Adam: začít od Adama úplně od začátkustart from/at the (very) beginning

chuť: S chutí do toho a půl je hotovo.Well begun is half done., Good start is half the battle.

košile: Bližší košile než kabát.Charity begins at home.