Hlavní obsah

start [stɑːt]

Podstatné jméno

  1. začátek, počátek, započetímake a start on sthpustit se, dát do čeho, začít s čím zahájit činnost
  2. sport.start
  3. trhnutí (sebou) z úleku ap.give a starttrhnout sebou úlekem ap.
  4. on sb i přen. náskok na koho v závodě

Vyskytuje se v

bump start: (nouzově) nastartovat roztlačením, roztlačit motorové vozidlobump-start

grid: startovní rošt(starting) grid

start: založit (si), rozjet firmu ap., otevřít (si) obchod ap.start (up)

start off: přivést koho k čemu zálibě, činnostistart sb off

crouch: nízký startsport. crouch start

early: vyrazit velmi brzymake an early start

false start: ulít startmake a false start

finish: od začátku do koncefrom start to finish

fresh: nový začátek s čistým štítem ap.fresh start

home: počet nově rozestavěných domů/započatých stavebnew home starts

line: startovní čárastarting line

post: AmE post timečas startu dostihu

refuse: Auto nechtělo nastartovat.The car refused to start.

row: začít hádkustart a row

salary: nástupní platstarting salary

starting: startovní bloky ve sprintustarting blocks

as: Hra začala, jakmile jsem tam přišel.The play started as I got there.

case: Vzal jsem si deštník, kdyby náhodou začalo pršet.I took an umbrella in case it started to rain.

grow: Nechal jsem si růst vousy.I started growing my beard.

leave off: Začneme tam, kde jsme přestali.Let's start from where we left off.

own: Založil svou vlastní firmu.He started a company of his own.

used: Začal dělat věci, které dříve nedělal.He started doing things he didn't use to do.

well: (Takže) můžeme začít.Well, we can start.

would: Auto nechtělo nastartovat.The car wouldn't start.

cesta: dát/vydat se na cestuset out (for a journey), embark on/start a journey, hit the road, hl. řidič, po silnici take to the road

cuknout: cuknout sebouleknutím start, trhnout jerk, bolestí ap. wince, flinch

čára: sport. startovní čárastarting line

dát se: dát se na útěkstart to flee, take flight

chod: uvést do chodustart up, rozběhnout get/set sth working/going, přimět k fungování get sth to work

letmý: flying startletmý start

listina: startovní listinastart list

nástupní: nástupní platstarting salary

pohyb: dát se do pohybuget/start moving

propadnout: propadnout panicestart to panic, hovor. press the panic button

prvopočátek: od prvopočátkufrom the outset/very start

rozjet: rozjet toproces ap. start the ball rolling, rozbalit to, kapela ap. let (it) rip

startovní: startovní pistole/výstřel/čárastarting pistol/shot/line

trhnout: trhnout sebouúlekem ap. start, kousek se pohnout jerk, zatřást se jolt, bolestí flinch, wince

začátek: od začátku do koncefrom start to finish

založit: založit požárstart a fire

: Začal jsem až včera.I started only yesterday.

chtít: Auto nechce nastartovat.The car won't start.

kroupa: Začaly padat kroupy.It started to hail.

na: Jdeme na to.Let's do it., začněme Let's get started.

najednou: Najednou začalo pršet.Suddenly it started to rain.

nastartovat: Auto nejde nastartovat.The car won't start.

požár: založit požárstart a fire

přátelství: navázat přátelství s kýmmake friends, start a friendship with sb

předbíhat: Ale nepředbíhejme. pěkně popořaděFirst things first., začněme od začátku Let's start at the beginning.

pustit se: pustit se do jídlastart eating, hovor. dig in

rodina: založit (si) rodinustart a family

rozběhnout: rozběhnout výrobustart the production

rozpoutat: rozpoutat válkustart a war

smích: dát se do smíchustart laughing

spustit se: Spustil se déšť.The rain came down., It started to rain.

startovat: Auto nechce startovat.The car won't start.

tedy: Začněme tedy.Let's start then.

udělat se: Udělalo se mi špatně od žaludku.I started to feel sick., My stomach churned.

útěk: dát se na útěktake flight, start running away, po spáchání zločinu make a getaway

vrhnout se: vrhnout se do práceget down to work, start working

začít: Začni číst.Start reading.

Adam: začít od Adama úplně od začátkustart from/at the (very) beginning

chuť: S chutí do toho a půl je hotovo.Well begun is half done., Good start is half the battle.

nula: začít od nulyto start from scratch

píka: začít od píky z ničeho, od nuly, od začátku ap.start from scratch

šikmý: přen. dostat se na šikmou plochuget into bad ways, start down the slippery slope, stray off the straight and narrow

vykročit: vykročit správnou nohoustart off on the right foot

ball: rozjet to, spustit to, uvést věci do pohybustart the ball rolling (on) sth