Hlavní obsah

post [pəʊst]

Podstatné jméno

  1. form.pozice, místo, post ve firmě ap.teaching postmísto učitele, učitelské místolook for a posthledat místo
  2. pozice, stanoviště hlídky ap.observation postpozorovatelna, rozhlednaleave the postopustit stanoviště
  3. vojenská základna

Sloveso

  1. be posted swh být poslán kam na práci ap.be posted awaybýt převelen
  2. sb swh postavit, umístit koho kam hlídku ap.

Podstatné jméno

  1. sloup(ek), kůl, podpěra zatlučená do zemětelegraph posttelegrafní sloupnewel postkoncový sloupek zábradlí
  2. tyč(ka) brankyhit the posttrefit tyč
  3. the post (cílová) brána na dostizíchAmE post timečas startu dostihu

Předložka

  • post- po- časověpost-obitposmrtnýex post factose zpětnou platností

Vyskytuje se v

post: sth BrE poslat, zaslat, odeslat co poštoupost off

return: obratem poštyby return (of post)

ambassadorial: post velvyslanceambassadorial post

digger: ruční bagr(post) hole digger

ex: retroaktivní, s retroaktivním účinkem, po činu (ustavený)ex post facto

examination: pitva, ohledání mrtvolypost-mortem examination

first aid: stanice první pomoci, ošetřovnafirst-aid post/station

fly: vylepování načerno, černé vylepování plakátůfly-posting

mill: větrný mlýn na otočném podstavcipost-mill

observation: pozorovací stanoviště, pozorovatelnavoj. observation post

post-mortem: pitevnapost-mortem room

registered: poslat doporučeně/jako cenné psaní cosend sth by registered post/mail

verge: (plastový) patník, směrový sloupek u silniceverge (marker) post

hlavní: hlavní poštageneral post office

konkurz: vyhlásit/vypsat konkurz na cozakázku put sth out to tender, místo, činnost ap. invite applications for sth, inzerátem na místo advertise for (the post of) sth

kurýrní: kurýrní pošta/službacourier post/service

mlýn: větrný mlýnwindmill, na otočném podstavci post-mill

pošta: poslat co poštousend sth by post/mail, BrE post/AmE mail sth

poštovní: poštovní úřadpost office

potrubní: potrubní poštapneumatic tube (system)/post

průběžně: průběžně informovat kohokeep sb informed/posted/updated on sth

přihrádka: poštovní přihrádkapost-office box, PO Box

psaní: cenné psaníregistered letter/post

schránka: (poštovní) schránkana ulici BrE post box, AmE mailbox, doma BrE letterbox, AmE mailbox

tágo: hovor. blbý jak tágodead from the neck up, dumb as a post

tyč: sport. branková tyč(goal)post

ukazatel: směrový ukazatelsilniční direction sign, i turistický signpost, guidepost, finger-post

vypsat: ekon. vypsat konkurz na comísto, činnost ap. invite applications for sth, inzerátem advertise for (the post of) sth

zastávat: zastávat funkci kohohold the post of sb, serve as sth

odnést: Odnes ten dopis na poštu.Take the letter to the post office.

odstoupit: odstoupit ze své funkceresign from one's post

upozornit: Budete upozorněni poštou.You will be notified by post.

zanést: Zaneseš to na poštu?Will you take it to the post office?

poleno: hluchý jak polenodeaf as a post, stone-deaf

tetřev: hluchý jako tetřev(as) deaf as a post, stone deaf