Hlavní obsah

post [pəʊst]

Podstatné jméno

  1. form.pozice, místo, post ve firmě ap.teaching postmísto učitele, učitelské místolook for a posthledat místo
  2. pozice, stanoviště hlídky ap.observation postpozorovatelna, rozhlednaleave the postopustit stanoviště
  3. vojenská základna

Sloveso

  1. be posted swh být poslán kam na pracovní pozicibe posted away from sth to sthbýt převelen odkud kam
  2. sb swh postavit, umístit koho kam hlídku ap.

Podstatné jméno

  1. sloup(ek), kůl, podpěra zatlučená do zemětelegraph posttelegrafní sloupnewel postkoncový sloupek zábradlí
  2. tyč(ka) brankyhit the posttrefit tyč
  3. the post (cílová) brána na dostizíchAmE post timečas startu dostihu

Předložka

  • post- po- časověpost-obitposmrtnýex post factose zpětnou platností

Vyskytuje se v

hlavní: hlavní poštageneral post office

konkurz: vyhlásit/vypsat konkurz na cozakázku put sth out to tender, místo, činnost ap. invite applications for sth, inzerátem na místo advertise for (the post of) sth

kurýrní: kurýrní pošta/službacourier post/service

pošta: poslat co poštousend sth by post/mail, BrE post/AmE mail sth

poštovní: poštovní úřadpost office

poštovní: poštovní přihrádka k uložení zásilky na poštěpost-office box, zkr. POB

poštovní: poštovní schránkana ulici BrE post box, AmE mailbox, doma BrE letterbox

potrubní: potrubní poštapneumatic tube (system)/post

průběžně: průběžně informovat kohokeep sb informed/posted/updated on sth

přihrádka: poštovní přihrádkapost-office box, PO Box

psaní: cenné psaníregistered letter/post

schránka: (poštovní) schránkadomovní, doručovací BrE letterbox, AmE mailbox, odesílací BrE post box, AmE mailbox,

tágo: hovor. blbý jak tágodead from the neck up, dumb as a post

tyč: sport. branková tyč(goal)post

ukazatel: směrový ukazatelsilniční direction sign, i turistický signpost, guidepost, finger-post

vypsat: ekon. vypsat konkurz na comísto, činnost ap. invite applications for sth, inzerátem advertise for (the post of) sth

zastávat: zastávat funkci kohohold the post of sb, serve as sth

odnést: Odnes ten dopis na poštu.Take the letter to the post office.

odstoupit: odstoupit ze své funkceresign from one's post

pošta: na poštěat the post office

upozornit: Budete upozorněni poštou.You will be notified by post.

zanést: Zaneseš to na poštu?Will you take it to the post office?

poleno: hluchý jak polenodeaf as a post, stone-deaf

tetřev: hluchý jako tetřev(as) deaf as a post

ambassadorial: ambassadorial postpost velvyslance

digger: (post) hole diggerruční bagr

ex: ex post factoretroaktivní, s retroaktivním účinkem

examination: post-mortem examinationpitva, ohledání mrtvoly

fact: after the factex post, až po tom, až po činu

first aid: first-aid post/stationstanice první pomoci, ošetřovna

fly: fly-postingvylepování načerno, černé vylepování plakátů

mill: post-millvětrný mlýn na otočném podstavci

observation: voj. observation postpozorovací stanoviště, pozorovatelna

post-mortem: post-mortem roompitevna

registered: send sth by registered post/mailposlat doporučeně/jako cenné psaní co

verge: verge (marker) post(plastový) patník, směrový sloupek u silnice

return: by return (of post)obratem pošty