Hlavní obsah

místo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (umístění) place(místečko) spot(k sezení) seat(území pro činnost) site(poloha) locationJe to místo volné?Is this seat free?Na tvém místě bych ...If I were you I would ...Jsme na místě. u cíleHere we are.místo činucrime scene, scene of the crimena místě(okamžitě) on the spot, right away, (činu, nehody ap.) at the scene
  2. (prostor) space, roomPotřebujeme více místa.We need more space/room.udělat komu/čemu místomake space for sb/sth
  3. (osada, obec ap.) place(lokalita) localitymísto narozeníplace of birthmísto pobytu(na dovolené) place of stay, (hledaného ap.) whereabouts, (cíl cesty) destinationmísto určení(place of) destination
  4. (část ap.) point, spot(pasáž) passageslabé místoweak point
  5. (zaměstnání ap.) job(pozice) post, positionbýt bez místabe joblessvolná (pracovní) místajob vacancies
  6. (v pořadí) place, positionmat. desetinné místodecimal place

Předložka

  • namístočeho instead of sth, koho in sb's steadsamotné instead se užívá jako uvození a na konci větyMísto toho šla domů.She went home instead.Místo mě tam šel on.He went there instead of me.místo tohoinstead

Vyskytuje se v

určení: místo určenícíl (place of) destination

kdyby: Kdybych byl na tvém místě ...If I were you ...

konání: místo konání čehovenue for sth

ohledání: ohledání místa činucrime scene investigation, zkr. CSI

parkovací: parkovací místoparking space/place/spot

pobyt: místo pobytuhledaného ap. whereabouts, na dovolené holiday destination

prokletý: prokleté místocursed place

přešlapovat: přešlapovat na místě stagnovatbe in the doldrums, be stagnant, be treading water

příslovce: příslovce místa/času/způsobu/míryadverb of place/time/manner/degree

sezení: (počet) míst k sezenínumber of seats, seating capacity

slabý: čí slabá stránka, slabé místosb's weakness, weak point/spot

stání: místa k stání v autobuse ap.standing room

udělat: udělat co místo kohodo sth in sb's stead

určení: příslovečné určení způsobu/místa/časuadverbial of manner/place/time

volný: volná (pracovní) místajob vacancies, openings

volný: volné místo/sedadlovacant seat

výdejní: výdejní místo internetového obchodu ap.collection point

žádat: žádat o místo/práciapply for a job

její: Já na jejím místě ...If I were her ...

jejich: Já na jejich místě ...If I were them ...

obsadit: Tohle místo je obsazeno.This seat is occupied/taken/not free.

obsadit: obsadit volné (pracovní) místofill a vacancy

pohybovat se: pohybovat se z místa na místomove from place to place

prohodit: Prohodíme si místa.Let's swap seats.

přední: přední místoforeground, vedoucí pozice forefront

původ: místo původuplace of origin

uvolnit: uvolnit místo komu/čemunovějšímu ap. make way for sb/sth, pozici v zaměstnání move over

volný: Je tohle místo volné? k sezeníIs this seat free?

vyměnit: (Ne)vyměníme si místa?Shall we swap seats?

z, ze: z místa na místofrom place to place

zabírat: Zabírá to příliš mnoho místa.It takes up too much space.

zabrat: zabrat (si) místo k sezeníoccupy a seat

zaujmout: zaujmout místo kdeposition osf swh

být: Být na tvém místě, ...If I were you ...

pohnout se: pohnout se z místa s řešením ap.get things moving

správný: být ve správný čas na správném místěbe at the right time in the right place

šetřit: šetřit na nepravém místěbe penny-wise and pound-foolish

zranitelný: přen. zranitelné místo slabost, nedostatekchink in the armour, weak point