Hlavní obsah

uvolnit

Dokonavé sloveso

  1. (povolit) co loosen sth, make sth loose(r)(rozvázat) untie sthuvolnit si kravatuloosen one's tie
  2. (zbavit soudržnosti) co loosen, release(upevněné) unfasten, disengage(z usazení ap.) dislodge sth
  3. (cestu ap.) co clear(místnost, byt ap.) form. vacate(zanesené ap.) unclog sthUvolněte cestu!Clear the/Make way!, Gangway!uvolnit místo komu/čemu(novějšímu ap.) make way for sb/sth, (pozici v zaměstnání) move over
  4. (zbavit závazků) koho release, free sb, koho z čeho(z úkolu, povinnosti ap.) let sb off sth
  5. (částku ap.) co release(poskytnout) provide, supply(vyčlenit na určitý účel) appropriate sth
  6. (napětí ap.) co relax, ease(omezující okolnosti) loosen sth

Vyskytuje se v

vyučování: uvolnit koho z vyučováníexcuse sb from school

adrift: uvolnit se od čeho jedno od druhéhocome adrift from sth

brake: uvolnit ruční brzdurelease the hand brake

clear: uvolnit se hráč, pronásledovaný ap.get clear

clutch: uvolnit spojkurelease/engage the clutch

come: uvolnit se, povolit součástka ap.come loose

disengage: uvolnit se z čehodisengage osf from sth

ease: uklidnit, uvolnit koho, navodit pohodu u kohoput sb at (sb's) ease

loose: uvolnit se, povolit (se) součástka ap.come loose

make: uvolnit místomake place

release: uvolnit spoušťrelease the trigger

shake: (třepáním) uvolnit, setřepatshake loose

undone: rozepnout se, rozvázat se oděv, boty ap., uvolnit se šroub ap.come undone

let: Odvaž se!, Uvolni se!Let yourself go!

uvolnit: uvolnit si kravatuloosen one's tie