Hlavní obsah

uvolnit

Dokonavé sloveso

  1. (povolit) co loosen sth, make sth loose(r)(rozvázat) untie sthuvolnit si kravatuloosen one's tie
  2. (zbavit soudržnosti) co loosen, release(upevněné) unfasten, disengage(z usazení ap.) dislodge sth
  3. (cestu ap.) co clear(místnost, byt ap.) form. vacate(zanesené ap.) unclog sthUvolněte cestu!Clear the/Make way!, Gangway!uvolnit místo komu/čemu(novějšímu ap.) make way for sb/sth, (pozici v zaměstnání) move over
  4. (zbavit závazků) koho release, free sb, koho z čeho(z úkolu, povinnosti ap.) let sb off sth
  5. (částku ap.) co release(poskytnout) provide, supply(vyčlenit na určitý účel) appropriate sth
  6. (napětí ap.) co relax, ease(omezující okolnosti) loosen sth

Vyskytuje se v

vyučování: uvolnit koho z vyučováníexcuse sb from school

adrift: come adrift from sthuvolnit se od čeho jedno od druhého

brake: release the hand brakeuvolnit ruční brzdu

clear: get clearuvolnit se hráč, pronásledovaný ap.

clutch: release/engage the clutchuvolnit spojku

come: come looseuvolnit se, povolit součástka ap.

disengage: disengage osf from sthuvolnit se z čeho

ease: put sb at (sb's) easeuklidnit, uvolnit koho, navodit pohodu u koho

loose: come looseuvolnit se, povolit (se) součástka ap.

loose: set loosepropustit, osvobodit, vypustit, uvolnit

loose: let loosevydat ze sebe zvuk ap., pustit psa ap., seslat, dát průchod emocím ap., uvolnit

loose: break looseutrhnout se, uvolnit se, vyrvat se zvíře, člověk

make: make placeuvolnit místo

release: release the triggeruvolnit spoušť

shake: shake loose(třepáním) uvolnit, setřepat

undone: come undonerozepnout se, rozvázat se oděv, boty ap., uvolnit se šroub ap.

let: Let yourself go!Odvaž se!, Uvolni se!