Hlavní obsah

propustit

Dokonavé sloveso

  1. (ze zaměstnání ap.) koho dismisshovor. firehovor. sack sb(pracovníky z nouze) lay off, make sb redundantpropustit koho na hodinu z prácedismiss sb without notice, zast. give sb an hour's notice
  2. (na svobodu) koho release, discharge(dát svobodu) free sb
  3. (dovolit odejít) koho odkud discharge, dismiss sb from swh(ven) let sb outbýt propuštěn z nemocnicebe discharged from hospital
  4. (nechat proniknout) co čím let sth through sth(uvolnit) release sth through sth, co(přenášet) transmit sth

Vyskytuje se v

kauce: propustit koho na kaucirelease sb on bail

reverz: podepsat revers, být propuštěn na revers z nemocnicedischarge osf/hl. AmE sign out against medical advice

zaměstnání: propustit koho ze zaměstnánídismiss sb from employment, nuceně make sb redundant

bail: release/free sb on bailpropustit koho na kauci

bail: make bailbýt propuštěn na kauci, dostat (se ven na) kauci

loose: set loosepropustit, osvobodit, vypustit, uvolnit

muster: voj. muster outpropustit z armády, vyřadit ze služby

notice: dismiss sb at an hour's noticepropustit koho na hodinu z práce

parole: be given parolebýt propuštěn na podmínku

redundant: BrE be made redundantbýt propuštěn z práce kvůli nadstavu

remand: práv. remand sb on bailpropustit koho na kauci až do procesu

hospital: be released/discharged from hospitalbýt propuštěn z nemocnice

recognizance: He was released on his own recognizance.Byl dočasně podmínečně propuštěn z vazby. do dalšího soudního jednání

axe: get the axedostat výpověď z práce či školy, být propuštěn z práce zaměstnanec, ukončit činnost organizace, dostat kopačky od partnera