Hlavní obsah

propustit

Dokonavé sloveso

  1. (ze zaměstnání ap.) koho dismisshovor. firehovor. sack sb(pracovníky z nouze) lay off, make sb redundantpropustit koho na hodinu z prácedismiss sb without notice, zast. give sb an hour's notice
  2. (na svobodu) koho release, discharge(dát svobodu) free sb
  3. (dovolit odejít) koho odkud discharge, dismiss sb from swh(ven) let sb outbýt propuštěn z nemocnicebe discharged from hospital
  4. (nechat proniknout) co čím let sth through sth(uvolnit) release sth through sth, co(přenášet) transmit sth

Vyskytuje se v

kauce: propustit koho na kaucirelease sb on bail

reverz: podepsat revers, být propuštěn na revers z nemocnicedischarge osf/hl. AmE sign out against medical advice

zaměstnání: propustit koho ze zaměstnánídismiss sb from employment, nuceně make sb redundant, hovor. fire sb

bail: propustit koho na kaucirelease/free sb on bail

loose: propustit, osvobodit, vypustit, uvolnitset loose

muster: propustit z armády, vyřadit ze službyvoj. muster out

notice: propustit koho na hodinu z prácedismiss sb at an hour's notice

parole: být propuštěn na podmínkube given parole

redundant: být propuštěn z práce kvůli nadstavuBrE be made redundant

remand: propustit koho na kauci až do procesupráv. remand sb on bail

hospital: být propuštěn z nemocnicebe released/discharged from hospital

axe: dostat výpověď z práce či školy, být propuštěn z práce zaměstnanec, ukončit činnost organizace, dostat kopačky od partneraget the axe

propustit: propustit koho na hodinu z prácedismiss sb without notice, zast. give sb an hour's notice