Hlavní obsah

vzít

Dokonavé sloveso

 1. (do ruky ap.) take(chytit) seize, get hold ofVzala mě za ruku ...She took me by the hand.
 2. (sebrat, odejmout) co komu take sth away from sb(zbavit) deprive sb of sth(ukrást) steal, snitch, hook sb of sthvzít odvahu komudishearten, discourage sb
 3. (odvést ap.) koho kam take(zavézt autem) drive sb swhvzít koho do vazbytake sb into custody
 4. (nějak vykonat) take(postupovat) proceed
 5. (zvolit způsob jednání)vzít si příklad z kohofollow sb's example
 6. co od koho (nabýt) take(získat, dostat) get sth from sb
 7. (lék, jídlo ap.) take, use
 8. vzít (si) (přinést někam) take, bringvzít (si) s sebou koho/cotake with one, take along
 9. (pochopit, vyložit si) take(nahlížet na) view, regard sthvzít co osobnětake sth personallycelkem vzatoaltogether, on the whole, all in all, broadly speaking
 10. (krev ap.) take
 11. vzít na sebe (úkol ap.) take upvzít na sebe (odpovědnost ap.) assume
 12. (proudem ap.) carry away(smést) sweep away
 13. hovor.(přijmout) take, accept
 14. hovor.(dojmout) co koho move sbhovor.(ohromit ap.) shake, stagger, shock, astound, flabbergast sb, knock sb for six
 15. (převzít - povinnost ap.) take, assumevzít si na starost cotake care of sth, see to sth, (věnovat se) attend to sth

Vyskytuje se v

vzít: vzít (si)přinést někam take*, bring*

vzít si: vzít si na sebeobléct si put* on, mít oblečené wear*

zasvé: vzít zasvégo to ruin, be destroyed

zavděk: vzít/brát zavděkčím settle for sth, be happy/content even with sth

celkem: celkem vzatoon the whole, all in all, by and large, in sum, all things considered

hypotéka: vzít si hypotéku na důmtake out a mortgage

manžel: vzít si koho za manželamarry sb, get married to sb

míra: vzít komu míru (na šaty)take sb's measurements

ponaučení: vzít si ponaučení z čeholearn a lesson from sth, put/AmE chalk sth up to experience

prakticky: prakticky vzatofor all practical purposes, practically speaking, technically speaking, v podstatě to all intents and purposes

příklad: vzít si z koho/čeho příkladfollow sb's example, chtít napodobovat model osf on sb

přísaha: vzít koho pod přísahuswear sb in, put sb under oath

přísně: přísně vzatostrictly speaking

půjčka: vzít si půjčkutake out a loan

rukojmí: vzít koho jako rukojmítake sb hostage

starost: vzít si koho/co na starosttake care/charge of sb/sth

stranou: vzít (si) koho stranoutake sb aside

svůj, svá, své, svoje: vzít si za své dítěadopt

telefon: zvednout/vzít telefonpick up/answer the (tele)phone

úplatek: vzít úplatek od koho za cotake a bribe from sb for sth

vazba: vzít koho do vazbytake sb into custody

vědomí: vzít co na vědomítake sth into account

vlek: vzít koho/co do vlekugive sb/sth a tow

záda: vzít koho na zádagive sb a piggyback

zpět: vzít zpět co prohlášení ap.take sth back

zteč: přen. vzít co ztečístorm sth, take sth by assault

dovolená: vzít/udělat si dovolenoutake a holiday/AmE vacation

je: Vezmi je s sebou.Take them with you.

ještě: Vezmi si ještě.Have some more.

kdokoli: Kdokoliv to může vzít.Anyone can take it.

náruč: vzít koho do náručetake sb in one's arms

sebou: Vezmi to s sebou.Take it with you.

taxi: vzít si taxitake a cab

tenhleten, tuhleten, tadyhleten: Vezmu si tenhleten.I will take this one.

úvaha: vzít co v úvahutake sth into consideration/account

volno: vzít si pár dní volnotake a few days off

zkrátka: Abych to vzal zkrátka...To cut a long story short..., To make it short...

žena: vzít si koho za ženumarry sb, make sb one's wife

grunt: hovor. vzít to z gruntuúklid, změnu ap. make a clean sweep, provést v celém rozsahu go the whole hog

hrst: vzít rozum do hrstibe reasonable, use one's wits/head, zamyslet se put on one's thinking cap

hůl: vzít koho na hůl ošidithovor. rip sb off, take sb for a ride

jed: Na to můžeš vzít jed.You bet (your live)., Take my word for it.

kramle: vzít kramle utécttake to one's heels, make off, AmE take a powder

muška: vzít si koho/co na muškuzaměřit se na target sb, kritizovat ap. take aim at sb/sth

noha: vzít nohy na ramenatake to one's heels

režie: vzít co do své režietake charge of sth

roh: vzít rohatake to one's heels, do a runner

vítr: vzít komu vítr z plachettake the wind out of sb's sails

zaječí: vzít do zaječíchtake flight, take to one's heels

administer: vzít koho pod přísahupráv. administer an oath to sb

answer: vzít telefonanswer the (tele)phone

arm: vzít koho do náručetake sb in one's arms

back: vzít si co zpátkytake sth back

blood: způsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.draw blood

bribe: vzít úplatektake a bribe

broadly: celkem vzato, obecně řečeno, v podstatěbroadly speaking

call: vzít si oddechový čas, přen. dát si pauzucall time, call a time-out

charge: ujmout se koho/čeho, vzít si na starost koho co, převzít péči nad kýmtake charge of sb/sth

commit: uvalit vazbu na koho, vzít koho do vazbycommit sb to custody

draw: způsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.draw blood

enlist: vzít si/získat koho na pomocenlist the help of sb

married: vzít se, oženit se, vdát seget married

mortgage: vzít si hypotéku na cotake out a mortgage on sth

off: vzít si nějaký čas volnotake some time off

on: vzít si na sebe, obléknout siput on

part exchange: vzít co na protiúčettake sth in part exchange

place: vzít koho za zábavou/na cestytake sb places

properly: přesně řečeno, přísně vzatoproperly speaking

put off: vzít chuť k jídlu komuput sb off his/her food

recourse: uchýlit se k čemu, žádat o/vzít na pomoc koho/co, obrátit se o pomoc na koho/cohave recourse to sb/sth

relatively: relativně vzato s uvážením obdobných situacírelatively speaking

speaking: v podstatě, v zásadě, vlastně, přísně vzatostrictly speaking

spliced: vzít se vstoupit do manželstvízast., hovor. get spliced

take: zohlednit, vzít v úvahu co, přihlédnout k čemutake account of sth

taste: ochutnat co, vzít si kousek čehohave a taste of sth

tow: vzít do vleku, odtáhnout koho auto ap.give sb a tow

turn-off: odradit, odpuzovat, znechutit koho, vzít chuť komu na sex ap.be a turn-off for sb

abort: Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.She aborted her child.

assault: vzít co útokemtake sth by assault

cab: vzít si taxitake a cab

case: Vzal jsem si deštník, kdyby náhodou začalo pršet.I took an umbrella in case it started to rain.

custody: vzít koho do vazby, uvalit vazbu na kohotake sb into custody

detention: vzít koho do vazbyplace sb in detention

paškál: vzít na paškál, brát na paškálzaměřit se na koho focus on sb/sth, vyčinit ap. take sb to task, read the riot act to sb

first: Vzít si ho? Raději bych umřela!Marry him? I would die first!

getaway: upláchnout, ztratit se, vzít rohamake a/one's getaway

must: Když už tam musíš jít, vezmi si aspoň ...If you must go there take at least ...

some: Vezměte si!, Nabídněte si!Have some!

speechless: Ta zpráva mu vzala dech.The news left him speechless.

which: Můžeš si vzít, kterýkoli chceš.You can take which you want.

while: Vzali se před časem.They married a while ago.

clean: vzít nohy na ramenashow a clean pair of heels

piggyback: vzít koho na zádagive sb a piggyback (ride)

soapbox: ujmout se slova, vzít si slovo, začít s tou svou mluvit o svém oblíbeném tématuget/step on one's soapbox

lebeční: the base of the skull, skull basespodina lebeční

letecký: air base, malá airfieldletecká základna

mimo: be off the mark, AmE be off basebýt (úplně) mimo nepřesný odhad ap.

opěrný: foothold, základna base, voj. pro obranu ap. strongpointpřen. opěrný bod pro další postup

raketový: missile site/basevoj. raketová základna

sídlo: company with its registered office at..., sídlící v company based in ...firma se sídlem v ...

základ: tax baseekon. daňový základ

základna: military/air/submarine basevoj. vojenská/letecká/ponorková základna

základový: raft foundation, base slabstav. základová deska

námět: based on the novel ...na námět románu ... natočený

podle: based on true storypodle skutečného příběhu film ap.

předloha: film based on the novel ...film podle předlohy ...

base: anat. base of the skullspodina lebeční

camp: base campzákladní tábor horolezecký

customer: customer baseklientela (firmy), zákaznická základna

diet: plant-based dietrostlinné stravování

difference: mat. difference basediferenční báze

paint: water-based paintvodorozpustná barva

protein: protein-basedna proteinové bázi

sensor: výp. sensor-basedprocesní systém, data ap.

skull: base of the skullspodina lebeční

soundly: soundly basedrozumně/náležitě podložený rozhodnutí, výrok ap.

spine: base of the spinekostrční páteř, kostrč spodní část páteře

submarine: submarine baseponorková základna

round: based round sthzaložený na čem, vycházející z čeho nápad ap.