Hlavní obsah

vzít se

Vyskytuje se v

vzít si: vzít si na sebeobléct si put* on, mít oblečené wear*

hypotéka: vzít si hypotéku na důmtake out a mortgage

manžel: vzít si koho za manželamarry sb, get married to sb

ponaučení: vzít si ponaučení z čeholearn a lesson from sth, put/AmE chalk sth up to experience

příklad: vzít si z koho/čeho příkladfollow sb's example, chtít napodobovat model osf on sb, take sb for an example

půjčka: vzít si půjčkutake out a loan

starost: vzít si koho/co na starosttake care/charge of sb/sth

stranou: vzít (si) koho stranoutake sb aside

svůj, svá, své, svoje: vzít si za své dítěadopt

ještě: Vezmi si ještě.Have some more.

taxi: vzít si taxitake a cab

tenhleten, tuhleten, tadyhleten: Vezmu si tenhleten.I will take this one.

volno: vzít si pár dní volnotake a few days off

žena: vzít si koho za ženumarry sb, make sb one's wife

muška: vzít si koho/co na muškuzaměřit c!se na target sb, kritizovat ap. take aim at sb/sth

back: vzít si co zpátkytake sth back

charge: ujmout se koho/čeho, vzít si na starost koho co, převzít péči nad kýmtake charge of sb/sth

married: vzít se, oženit se, vdát seget married

mortgage: vzít si hypotéku na cotake out a mortgage on sth

on: vzít si na sebe, obléknout siput on

relatively: relativně vzato s uvážením obdobných situacírelatively speaking

spliced: vzít se vstoupit do manželstvízast., hovor. get spliced

take: vzít si život, spáchat sebevraždutake one's own life

vzít: vzít (si)přinést někam take*, bring*

taste: ochutnat co, vzít si kousek čehohave a taste of sth

cab: vzít si taxitake a cab

first: Vzít si ho? Raději bych umřela!Marry him? I would die first!

must: Když už tam musíš jít, vezmi si aspoň ...If you must go there take at least ...

off: vzít si nějaký čas volnotake some time off

while: Vzali se před časem.They married a while ago.