Hlavní obsah

back [bæk]

Příslovce

 1. (na)zpět, zpátky, dozadu směremShe went back to bed.Vrátila se do postele.step back from sthodstoupit od čehoget back to normalvrátit se do normálu
 2. give sth backvrátit co původnímu majiteli, na původní místo ap.get sth backdostat co zpátky peníze ap.take sth backvzít si co zpátky
 3. put the watch/clock backpřetočit/posunout hodinky/hodiny zpět na dřívější čas
 4. call backzavolat zpátky zareagovat na telefonátwrite backodepsat na dopis
 5. go back to sthvrátit se k čemu v rozhovoru ap.
 6. be backbýt zpět, být zase v módě, vrátit se do módy
 7. opodál, dále, stranou od čehoHe shouted back at them.Zakřičel na ně zpátky.She died back in 1984.Zemřela (už) v roce 1984.hl. AmE be back of sb/sthbýt za kým/čímsit backopřít se pohodlněa few years backpřed pár letyback thentenkrátthink back to a time(za)vzpomínat na kdy

Podstatné jméno

 1. záda, hřbet, páteřHe was shot in the back.Střelili ho do zad.lie on one's backležet na zádechstand back to backstát zády k sobě
 2. of sth zadní část čehoIt was at the back of the room.Bylo to v zadní části místnosti.at the back of sthvzadu čeho
 3. opěradlo židle
 4. rub, zadní strana papíru ap.
 5. BrE, hovor. round the backvzadu (za domem)

Přídavné jméno

 • zadní, umístěný vzaduback doorzadní dveřeback seatzadní sedadlo auta ap.back pocketzadní kapsaback alleyzadní ulička mezi budovamisport. back passmalá domů v kopané

Fráze

 1. back and forth tam a zpět/zpátky, sem a tam pohybovat se ap.
 2. behind sb's back za čími zády posmívat se ap.
 3. break the back of sth zdolat nejobtížnější část čeho úkolu
 4. BrEback to front obráceně, předkem dozadu, naopak svetr ap.AmE= backward
 5. hovor.Get off my back! Dej mi pokoj/svátek!, Nech žít!, Přestaň se po mně vozit! přestaň mě kritizovat, buzerovat ap.
 6. hovor.You scratch my back and I'll scratch yours. Ty pomůžeš mně, zas tobě., Ruka ruku myje.
 7. hovor.be glad to see the back of sb těšit se, vypadne kdo
 8. turn one's back on sb/sth obrátit se ke komu, k čemu zády, opustit koho/co, ignorovat koho/co

Slovní spojení

back burner back catalogue back copy back country back issue back number back passage back pay back road back room back street back-breaking back-pedal back-seat driver back-slapping backache backbench backbencher backbiting backbone backcloth backdate backdoor backdrop backfire background backhand backhanded backhander backlash backlog backpack backrest backside backsliding backstage backstroke backtrack backwash backwater backwoods backwoodsman backyard bareback comeback cutback drawback fallback feedback fightback flashback full-back greenback hardback hark back horseback humpback hunchback kickback knockback laid-back outback paperback payback piggyback playback plough back rollback setback short back and sides softback stickleback switchback tailback throwback wetback wing back

Vyskytuje se v

backdoor: back doorzadní vchod

back room: back-roomzákulisí politické ap.

back room: back-roomzákulisní dohoda ap.

back street: back streetsupadající čtvrť

back up: back sb uppodpořit koho

back up: back sb upkrýt koho při lži ap.

beat: beat off, beat backodrazit útok

bump: come (back) down to earth with a bumpdopadnout tvrdě na zem, vrátit se (rázem) do tvrdé reality

call back: call sb backzavolat nazpátek komu

creep: creep in/backvloudit se chyba ap., vkrást se, vplížit se

door: do sth by the back doordělat co tajně, pokoutně

duck: (like) water off a duck's backjako házet hrách na stěnu

get back: get back tosb ozvat se zpět komu, zpátky zkontaktovat koho e-mailem ap.

get back: get sth backdostat/získat zpět/zpátky co

get back: get back at sb, get sb backvrátit to, oplatit to, pomstít se komu

give back: give sth backto sb vrátit, dát zpět co komu

hark back: hark back tosth vycházet z čeho, odvolávat se na co, být inspirovaný čím z minulosti

hark back: hark back tosth kniž. vracet se, vrátit se k čemu v myšlenkách ap.

hold back: hold sb/sth backzadržet, zadržovat koho/co, (za)bránit (v tom) komu

hold back: hold sth backponechat si (v rezervě), podržet si zásoby ap.

hold back: hold sth backzamlčet, zatajit co

keep back: keep sth backzamlčet, zatajit co

knock back: knock sb backsrazit, posunout zpět, zbrzdit koho v pokroku

knock back: knock sb backstát koho kolik

lorry: It has fallen off the back of a lorry.Je to kradené/za pět prstů. zboží

mind: cast one's mind back to sthvzpomínat na co, vrátit se ve vzpomínkách kam

own: get one's own back on sboplatit to, vrátit to komu, vyřídit si účty s kým něco špatného

pare: pare (down)/(back)sth zredukovat, snížit, osekat co

pay back: pay sb backfor sth oplatit komu co odplatou

prune: prune (back)sth prořezat, prostříhat co strom ap.

prune: prune (back)sth přen. omezit, zredukovat co nepotřebné ap.

put back: put sth backodložit, posunout na později událost

put back: put sth backdát zpátky co jak bylo dříve

ring back: ring sb backzavolat komu zpátky

seat: take a back seatustoupit do pozadí, hrát druhé housle přenechat rozhodování ap. ostatním

set back: set sb backsth hovor. stát koho co, přijít koho na kolik o ceně

set back: set sth backodsunout dozadu, odsadit co oproti jiným ap.

sew: sew sth back (on)přišít co utržené ap.

small: small of the backkříž dolní část zad

square: back to square oneznovu na začátku, znovu od píky v řešení problému ap.

stab: stab sb in the backvrazit komu nůž do zad, dát komu ránu pod pás

take back: take sth backvrátit, odnést zpět špatné zboží do obchodu ap.

take back: take sth backvzít co zpět, odvolat co prohlášení ap.

throw back: throw sth backat sb připomenout, předhodit, omlátit o hlavu komu co nepříjemné z minulosti

throw back: be thrown backon sb/sth být odkázán, muset se spolehnout na koho/co

trace: trace (back)sth zjistit (zpětně) co, (vy)sledovat co původ ap.

try back: try sb backzkusit se znovu dovolat komu po neúspěšném pokusu

wall: have one's back to the wallbýt přitlačen ke zdi

arch: arch one's backhrbit se

-backed: union-backedpodporovaný odbory

-backed: gold-backed currencyměna krytá/podložená zlatem

-backed: straight-backed chairžidle s rovným opěradlem

backing: hud. backing vocalsdoprovodné vokály

back out: back out of the contractodstoupit od smlouvy

back street: back-street abortionsandělíčkářství

bend: bend back(wards)zaklonit se

contract: ekon. back out of the contractodstoupit od smlouvy

cover: throw back the coversodkrýt se, odhodit peřinu ze sebe

cover: back coverzadní strana obálky

curtain: draw/pull back the curtainszatáhnout závěsy

entrance: side/back entranceboční/zadní vchod

far: as far back as (in) ...již v (roce) ...

feed: feed backmít odezvu, poskytovat zpětnou vazbu

fling: fling back one's headhodit hlavou dozadu

garden: back gardenzahrádka za domem

glance: glance backletmo se ohlédnout

group: backing groupdoprovodná skupina

guarantee: money-back guaranteezáruka na vrácení peněz při nespokojenosti s výrobkem

laid-back: laid-back guypohodář

lean: lean backzaklonit se, opřít se (dozadu) zády

lying: lying on backleh na zádech

money: money-back guaranteezáruka na vrácení peněz při nespokojenosti se zbožím ap.

neck: back of the neckzátylek, šíje zadní část krku

odometer: roll back the odometerstočit tachometr stav

paper: paper-backedpodlepený papírem, brožovaný

passage: hovor. back passageřiť, konečník

pedal: back pedal brakeprotisměrná brzda, torpédo na kole

pin: pin back sb's earspřišít komu uši odstávající

pin: pin back its earsstáhnout uši pes k hlavě ap.

pin: přen. pin back one's earsnastražit uši, zpozornět

power: get the power back upnahodit proud, obnovit dodávku proudu

rent: rent arrears, back rentdlužné nájemné

slap: slap sb on the backpoplácat koho po zádech

slash: back slashzpětné lomítko

slick: slick one's hair backulíznout si vlasy dozadu

stand: stand aside/backustoupit stranou/dozadu

then: back thentenkrát

transport: be transported back in timepřenést se zpět v čase

turn back: turn sb backposlat zpět, vrátit koho

way: from way backz dávných dob, odedávna, již dlouho