Hlavní obsah

back [bæk]

Příslovce

 1. (na)zpět, zpátky, dozadu směremShe went back to bed.Vrátila se do postele.step back from sthodstoupit od čehoget back to normalvrátit se do normálu
 2. give sth backvrátit co původnímu majiteli, na původní místo ap.get sth backdostat co zpátky peníze ap.take sth backvzít si co zpátky
 3. put the watch/clock backpřetočit/posunout hodinky/hodiny zpět na dřívější čas
 4. call backzavolat zpátky zareagovat na telefonátwrite backodepsat na dopis
 5. go back to sthvrátit se k čemu v rozhovoru ap.
 6. be backbýt zpět, být zase v módě, vrátit se do módy
 7. opodál, dále, stranou od čehoHe shouted back at them.Zakřičel na ně zpátky.She died back in 1984.Zemřela (už) v roce 1984.hl. AmE be back of sb/sthbýt za kým/čímsit backopřít se pohodlněa few years backpřed pár letyback thentenkrátthink back to a time(za)vzpomínat na kdy

Podstatné jméno

 1. záda, hřbet, páteřHe was shot in the back.Střelili ho do zad.lie on one's backležet na zádechstand back to backstát zády k sobě
 2. of sth zadní část čehoIt was at the back of the room.Bylo to v zadní části místnosti.at the back of sthvzadu čeho
 3. opěradlo židle
 4. rub, zadní strana papíru ap.
 5. BrE, hovor. round the backvzadu (za domem)

Přídavné jméno

 • zadní, umístěný vzaduback doorzadní dveřeback seatzadní sedadlo auta ap.back pocketzadní kapsaback alleyzadní ulička mezi budovamisport. back passmalá domů v kopané

Fráze

 1. back and forth tam a zpět/zpátky, sem a tam pohybovat se ap.
 2. behind sb's back za čími zády posmívat se ap.
 3. break the back of sth zdolat nejobtížnější část čeho úkolu
 4. BrEback to front obráceně, předkem dozadu, naopak svetr ap.AmE= backward
 5. hovor.Get off my back! Dej mi pokoj/svátek!, Nech žít!, Přestaň se po mně vozit! přestaň mě kritizovat, buzerovat ap.
 6. hovor.You scratch my back and I'll scratch yours. Ty pomůžeš mně, zas tobě., Ruka ruku myje.
 7. hovor.be glad to see the back of sb těšit se, vypadne kdo
 8. turn one's back on sb/sth obrátit se ke komu, k čemu zády, opustit koho/co, ignorovat koho/co

Slovní spojení

back burner back catalogue back copy back country back issue back number back passage back pay back road back room back street back-breaking back-pedal back-seat driver back-slapping backache backbench backbencher backbiting backbone backcloth backdate backdoor backdrop backfire background backhand backhanded backhander backlash backlog backpack backrest backside backsliding backstage backstroke backtrack backwash backwater backwoods backwoodsman backyard bareback comeback cutback drawback fallback feedback fightback flashback full-back greenback hardback horseback humpback hunchback kickback knockback laid-back outback paperback payback piggyback playback plough back rollback setback short back and sides softback stickleback switchback tailback throwback wetback wing back

Vyskytuje se v

back: sth sousedit zadní částí, zezadu sousedit s čím, být zadní stranou k čemu budova ap.back onto

backdoor: zadní vchodback door

back room: zákulisí politické ap.back-room

back street: upadající čtvrťback streets

back up: podpořit kohoback sb up

beat: odrazit útokbeat off, beat back

bump: dopadnout tvrdě na zem, vrátit se (rázem) do tvrdé realitycome (back) down to earth with a bump

call back: zavolat nazpátek komucall sb back

creep: vloudit se chyba ap., vkrást se, vplížit secreep in/back

door: dělat co tajně, pokoutnědo sth by the back door

duck: jako házet hrách na stěnu(like) water off a duck's back

get back: sb ozvat se zpět komu, zpátky zkontaktovat koho e-mailem ap.get back to

give back: to sb vrátit, dát zpět co komugive sth back

hold back: zadržet, zadržovat koho/co, (za)bránit (v tom) komuhold sb/sth back

keep back: zamlčet, zatajit cokeep sth back

knock back: srazit, posunout zpět, zbrzdit koho v pokrokuknock sb back

lorry: Je to kradené/za pět prstů. zbožíIt has fallen off the back of a lorry.

mind: vzpomínat na co, vrátit se ve vzpomínkách kamcast one's mind back to sth

own: oplatit to, vrátit to komu, vyřídit si účty s kým něco špatnéhoget one's own back on sb

pare: sth zredukovat, snížit, osekat copare (down)/(back)

pay back: for sth oplatit komu co odplatoupay sb back

prune: sth prořezat, prostříhat co strom ap.prune (back)

put back: odložit, posunout na později událostput sth back

ring back: zavolat komu zpátkyring sb back

seat: ustoupit do pozadí přenechat rozhodování ap. ostatnímtake a back seat

set back: sth hovor. stát koho co, přijít koho na kolik o ceněset sb back

sew: přišít co utržené ap.sew sth back (on)

small: kříž dolní část zadsmall of the back

square: znovu na začátku, znovu od píky v řešení problému ap.back to square one

stab: vrazit komu nůž do zad, dát komu ránu pod pásstab sb in the back

take back: vrátit, odnést zpět špatné zboží do obchodu ap.take sth back

throw back: at sb připomenout, předhodit, omlátit o hlavu komu co nepříjemné z minulostithrow sth back

trace: sth zjistit (zpětně) co, (vy)sledovat co původ ap.trace (back)

try back: zkusit se znovu dovolat komu po neúspěšném pokusutry sb back

wall: být přitlačen ke zdihave one's back to the wall

arch: hrbit search one's back

-backed: podporovaný odboryunion-backed

backing: doprovodné vokályhud. backing vocals

back out: odstoupit od smlouvyback out of the contract

bend: zaklonit sebend back(wards)

contract: odstoupit od smlouvyekon. back out of the contract

curtain: zatáhnout závěsydraw/pull back the curtains

entrance: boční/zadní vchodside/back entrance

far: již v (roce) ...as far back as (in) ...

feed: mít odezvu, poskytovat zpětnou vazbufeed back

fling: hodit hlavou dozadufling back one's head

garden: zahrádka za domemback garden

glance: letmo se ohlédnoutglance back

group: doprovodná skupinabacking group

guarantee: záruka na vrácení peněz při nespokojenosti s výrobkemmoney-back guarantee

laid-back: pohodářlaid-back guy

lying: leh na zádechlying on back

money: záruka na vrácení peněz při nespokojenosti se zbožím ap.money-back guarantee

neck: zátylek, šíje zadní část krkuback of the neck

odometer: stočit tachometr stavroll back the odometer

paper: podlepený papírem, brožovanýpaper-backed

passage: řiť, konečníkhovor. back passage

pedal: protisměrná brzda, torpédo na koleback pedal brake

pin: přišít komu uši odstávajícípin back sb's ears

rent: dlužné nájemnérent arrears, back rent

slap: poplácat koho po zádechslap sb on the back

slash: zpětné lomítkoback slash

slick: ulíznout si vlasy dozaduslick one's hair back

stand: ustoupit stranou/dozadustand aside/back

then: tenkrátback then

turn back: poslat zpět, vrátit kohoturn sb back

way: odedávnafrom way back

wing: šípové křídloswept-back wing

yard: dvorek za domemback yard

anxious: Už se nemohl dočkat, až se vrátí do práce.He was anxious to get back to work.

back off: Do toho se nepleť. Já to zvládnu.Back off! I'll manage it.

cut back: Měl bys omezit cukry.You should cut back on sugar.

date back: Tento zákon vznikl již v 15. stol.This law dates back to the 15th century.

pain: Trpí bolestmi zad.He suffers from back pain.

place: Dej to zpátky na místo.Put it back to its place.

press: Přitiskl se zády ke zdi.He pressed his back to the wall.

right: Hned budu zpátky.I'll be right back.

welcome: vítej(te) zpátkywelcome back

when: Když jsem se vrátil ze školy.When I got back from school.

back burner: dát co k ledu, odložit co na později méně naléhavý problém ap.put sth on the back burner

break: break bulkrozdělit hromadný náklad zboží, začít vykládat loď

bulk: break bulkzačít s vykládkou z lodi, rozdělit náklad do menších částí

distributed: (un)evenly distributed(ne)rovnoměrně rozdělený

distribution: ekon. wealth distributionrozdělení bohatství

separation: polit. separation of powersrozdělení moci výkonné, zákonodárné a soudní

sunder: be sunderedbýt rozdělený/rozštěpený názorově ap.

come between: Money can never come between us.Peníze nás nikdy nerozdělí.

polovina: divide sth into halvesrozdělit co na poloviny

půlka: divide sth in(to) halvesrozdělit co na půlky

přičemž: divided into three groups, one being ...rozdělený do tří skupin přičemž jedna je ...

rozdělit: divide sth into halves, halve sthrozdělit co na poloviny

rozdělit se: The road divided.Cesta se rozdělila.