Hlavní obsah

přenést

Dokonavé sloveso

  1. (odnést) koho/co kam carry, take sb/sth swhpřenést koho zpět do realitybring sb back to reality
  2. (přesunout) koho/co kam transfer, move, shift sth swh(i vedením ap.) form. convey(účetní položku) carry over/forward sth(a tak se zbavit) offload sth onto sbpřenést náklady na koho spotřebitele ap.offload the costs onto sbpřenést váhu (z nohy na nohu)move/shift one's weight (from one foot to the other)
  3. (signál ap.) co transmit sth
  4. (nemoc ap.) co na koho transmit, communicate sth to sb(předat) pass sth on to sb

Vyskytuje se v

přenést se: přenést se do minulostigo back in time

carry: přenést koho přes co, pomoci komu přes co potíže ap.carry sb through sth

devolve: přenést odpovědnost na kohodevolve responsibility to sb

přenést: přenést koho zpět do realitybring sb back to reality