Hlavní obsah

přeložit

Dokonavé sloveso

  1. (do jiného jazyka) co do čeho translate sth into sth(přetlumočit) interpret sthPřeložil tu knihu do angličtiny.He translated the book into English.
  2. (program ap.) co (re)compile sth
  3. (přehnout) co fold sth
  4. (jinam) koho kam transfer, move sb swh(skupinu ap.) redeploy sthByl přeložen do Londýna.He was transferred to London.
  5. (na jindy) co na kdy reschedule sth to sth(odložit) postpone, put off
  6. (položit přes něco) co přes co put sth over/across sth(aby se části překrývaly) overlap(jedno na druhé) overlay sth with sth
  7. (náklad ap.) co transfer, transship(znovu naložit) reload sth

Vyskytuje se v

podélně: podélně přeložit cofold sth lengthwise

would: Without a good dictionary you would not be able to translate this.Bez dobrého slovníku bys to nepřeložil.