Hlavní obsah

proložit

Dokonavé sloveso

  1. (proklást) co čím intersperse sth with sthform. interpose sth between sth(vrstvami) interlay sth with sth
  2. (přidat mezeru) co space out sth(sazbu) lead sth