Hlavní obsah

lead [liːd]

Podstatné jméno

  1. vedení, čelo závodutake the leadujmout se vedení, dostat se do čela
  2. over sb náskok na koho získaný před soupeři v závodě ap.
  3. vzor, příklad čí jednáníhovor. Follow my lead.Dělej to, co já.give a leadjít příkladem, být vzorem ostatním
  4. vedení, vůdcovství, velení
  5. vodítko pro řešení ap., stopa k objasnění činu ap.sales leadskontakty na potenciální zákazníky v marketingu
  6. vynesení v kartách
  7. tech.stoupání (závitu) o jedno otočenílead angleúhel stoupání závitu
  8. vodítko psa ap.let the dog off the leadpustit psa z vodítkaput the dog on the leadpsa na vodítkoAmE= leash

Slovesopt&pp led

Vyskytuje se v

astray: be led astray by sbbýt sveden na scestí kým k nepravosti ap.

astray: lead sb astrayuvést koho v omyl, zmást koho, svést z cesty mapa, nečestný člověk ap.

field: lead the fieldvynikat v oboru, být nejlepší

lead on: lead sb onnavést, zlákat koho k čemu lží ap.

lead on: lead sb on(o)balamutit, vodit za nos koho

open up: open up a leadvytvořit si náskok, získat vedení v závodě, soutěži ap.

thing: one thing led to anothernějak se to seběhlo

way: lead the way(za)vést koho, jít před kým ukazovat cestu

climbing: lead climbinglezení na obtížnost

cling: cling to one's leadudržovat si vedení

extension: extension cord/lead/cableprodlužovačka

false: false leadfalešná stopa v pátrání ap.

hand-to-mouth: lead a hand-to-mouth existencežít z ruky do úst, třít bídu s nouzí

leading: leading companiespřední společnosti

leading: leading lady/manherečka/herec v hlavní roli

lead-up: lead-up to the electionpředvolební období

path: lead sb up/AmE down the garden path about sthpřevézt koho s čím, vodit za nos, věšet bulíky na nos komu

spirit: leading spiritvůdčí duch hnutí, revoluce ap.