Hlavní obsah

commanding [kəˈmɑːndɪŋ]

Vyskytuje se v

general: voj. commanding generalvelící generál

line: výp. command linepříkazová řádka

officer: voj. officer in command, commanding officervelící důstojník

respekt: command respectbudit respekt

rozkaz: on sb's order(s), at sb's commandna čí rozkaz

řádek: command linevýp. příkazový řádek

velení: under the command of sbpod velením koho

ovládat: Her command of both languages is perfect.Ovládá oba jazyky bezvadně.

povel: give the command to attackdát povel k útoku

vládnout: have a good command of sthdobře vládnout čím znát jazyk ap.

znalost: have (a) good knowledge/command of Frenchmít dobré znalosti/dobrou znalost francouzštiny

command: have sth at one's command(plně) vládnout čím, mít (plně) k dispozici co