Hlavní obsah

absolute [ˈæbsəˌluːt]

Vyskytuje se v

beginner: absolute beginnerúplný začátečník

certainty: say sth with absolute certaintyříct co s naprostou jistotou

absolutní: absolute majorityabsolutní většina

monarchie: absolute/constitutional monarchyabsolutní/konstituční monarchie

nadpoloviční: absolute/overall majoritynadpoloviční většina

neomezený: absolute rulerneomezený vládce

určitost: with absolute certaintys naprostou určitostí

většina: absolute majorityabsolutní většina

úplný: absolute/complete beginnerúplný začátečník

absolute: absolute monarchyabsolutistická monarchie