Hlavní obsah

většina

Podstatné jméno, rod ženský

  • koho/čeho majority of sb/sth, most (of) sb/sthmost jen ve spojení s podst. jménem či zájmenemdrtivá/převážná většinaoverwhelming majorityvětšina lidímost people, the majority of peopleabsolutní většinaabsolute majority

Vyskytuje se v

absolutní: absolutní většinaabsolute majority

nadpoloviční: nadpoloviční většinaabsolute/overall majority

prostý: prostá většinasimple majority

převážný: převážná většinavast/overwhelming majority

drtivý: drtivá většinaoverwhelming majority

prospat: Většinu dne prospí.He spends most of the day sleeping.

těsný: těsná většinanarrow majority

valný: valná většinagreat/overwhelming/large majority

velký: velká většinalarge/vast majority

acclamation: velkou většinou, aklamací, aklamačně, bez tajné volby zvolený ap.by acclamation

bare: těsná většinabare majority

best: většinu čeho, skoro celý cothe best part of sth

carry: získat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbáchAmE carry the state/area

general: většinou, zpravidla, obvykleas a general rule

majority: poměrná/relativní většinarelative majority

mass: (velká) většinathe great mass

most: skoro pořád, většinoumost of the time

ordinary: usnesení, k němuž stačí prostá většina hlasůordinary resolution

parliamentary: parlamentní většinaparliamentary majority

part: většinamajor part

qualified: kvalifikovaná většina hlasů ap.qualified majority

silent: mlčící většinasilent majority

vast: velká většinavast majority

working: (těsně) postačující většinaworking majority

major: většina čehothe major part of sth

většina: absolutní většinaabsolute majority