Hlavní obsah

silent [ˈsaɪlənt]

Vyskytuje se v

fall: zmlknout, ztichnoutfall silent

remain: zůstat potichuremain silent

scream: němý výkřiksilent scream

everything: Všechno v budově ztichlo.Everything in the building went silent.

němý: němý filmsilent movie

tichý: tichý souhlastacit agreement/approval/consent, silent approval, connivance

tedy: Mlčí, tedy souhlasí.He is silent so he agrees.

zachovat: zachovat mlčeníkeep silence, remain silent

ztichnout: Ulice ztichly.The streets fell silent.

silent: mlčet, být ztichabe silent