Hlavní obsah

active [ˈæktɪv]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

active duty: on active dutyv aktivní službě vojáci ap.

active service: on active servicev aktivní službě vojáci ap.

voice: the active voicečinný rod

volcano: dormant/active volcanospící/aktivní sopka

aktivní: active vocabularyaktivní slovní zásoba

činný: active volcanočinná sopka

činorodý: active lifečinorodý život

rod: active/passive voicečinný/trpný rod

sopka: active/erupting volcanočinná/vybuchující sopka

vyvíjet: be active, carry out activitiesvyvíjet činnost

působit: The company is active in the field of...Společnost působí v oblasti...

active: the active (voice)činný rod