Hlavní obsah

active [ˈæktɪv]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

active duty: on active dutyv aktivní službě vojáci ap.

active service: on active servicev aktivní službě vojáci ap.

voice: the active voicečinný rod

volcano: dormant/active volcanospící/aktivní sopka

aktivní: aktivní slovní zásobaactive vocabulary

činný: činná sopkaactive volcano

činný: ling. činný rodactive voice

činorodý: činorodý životactive life

rod: činný/trpný rodactive/passive voice

sopka: činná/vybuchující sopkaactive/erupting volcano

vyvíjet: vyvíjet činnostbe active, carry out activities

působit: Společnost působí v oblasti...The company is active in the field of...