Hlavní obsah

moving [ˈmuːvɪŋ]

Přídavné jméno

  1. vyvolávající lítost ap.dojemný, dojímavý
  2. pohyblivý součástka ap.mat. moving averageklouzavý průměr
  3. působící pohybhybný, hýbací

Vyskytuje se v

around: move aroundpřesouvat (se)

move: move towards/tosth spět, blížit se, přibližovat se k čemu

move: not to be movedstát si za svým, být pevně rozhodnut, neustoupit

move: false movechybný krok

move along: Move along!Pokračujte v chůzi!, Rozejděte se!

move on: move sb onnařídit pokračovat komu policista

round: move roundpřesouvat, přesunout, hovor. šibovat z místa na místo

ahead: push/forge/move aheadpostupovat/výrazně pokročit/razit si cestu vpřed rychle

bowel: euf. move one's bowelsvyprázdnit se, mít stolici vypudit stolici

downwards: move downwardssnižovat se míra ap.

fire: move into sb's line of firevlézt komu do rány před hlaveň

house: move housepřestěhovat se změnit bydliště

into: move into sthvstoupit do čeho podniku ap.

move: move asideuhnout (stranou), přen. odejít, udělat místo nové generaci ap.

move: get movingdát (se) do pohybu

move: move one's bowelsvyprázdnit se, mít stolici

move: move sb to actionpřimět/vyprovokovat koho k činu

outwards: move sth outwardpovytáhnout co zevnitř

right: move to the rightposunout se doprava na politickém spektru

shrewd: shrewd movechytrý tah životní ap.

upmarket: move upmarketposunout se do vyšší (cenové) kategorie výrobce ap.

upscale: move upscaleposunout se do vyšší cenové kategorie výrobce ap.

upwards: move upward(s)stoupat, růst, zvyšovat se cena ap.

aside: step/move asideustoupit/uhnout (stranou)

close: She moved closer.Přiblížila se.

keep: Keep moving.Nezastavuj se.

move into: We moved into a new house.Nastěhovali jsme se do nového domu.

one: He sold his house and moved to a smaller one.Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.

jít: jít dál pokračovat v cestěgo on, walk on, move on, continue, proceed

pohyb: dát se do pohybuget/start moving

pohyblivý: pohyblivý chodník pojízdnýmoving pavement

přenést: přenést váhu (z nohy na nohu)move/shift one's weight (from one foot to the other)

přestupek: dopravní přestupekdriving offence, moving violation

stěhovák: stěhováciBrE removal men, AmE movers, firma removal company, remover(s), AmE moving company

zemní: stav. zemní práceearthwork, ground work, přemísťování zeminy earth moving

dojmout: Byli hluboce dojati.They were deeply moved.

hnout: Ani hnout!Don't move!, Freeze!

hnout se: Ani se nehni!Don't move!, Stůj Freeze!

hnout se: Hni se(bou)!pohni Move!, Shake a leg!, dělej něco Stir yourself!, Get going!, vulg. Move your ass!

honem: Honem!Hurry up!, Come on!, Look sharp!, hovor. Shake a leg!, pohni Move!

hýbat se: Nehýbej se!Don't move!, Keep still!

odstěhovat se: Odstěhoval se na venkov.He moved to the country.

pohnout: Můžeš pohnout rukou?Can you move your arm?

pohnout: Pohni!Hurry up!, Get a move on!, Make it snappy!

pohnout se: Ty ses pohnul!You moved!

pohyblivý: pohyblivé obrázkymoving pictures

pohybovat se: pohybovat se z místa na místomove from place to place

pořádně: pořádně zabratsilou put some elbow grease into it, ve snaze pull out all the stops, přidat move up a gear, při tažení pull/při tlačení push hard

přestěhovat se: Přestěhovali se do nového domu.They moved into a new house.

přistěhovat se: Právě jsme se přistěhovali.We have just moved in.

stěhovat se: Stěhuje se k tetě.He is moving to his aunt's house.

šoupnout: Šoupni se!Move over!

tah: Kdo je na tahu?Whose move is it?

uspěchaný: uspěchaná dobafast-moving times

uvolnit: uvolnit místo komu/čemunovějšímu ap. make way for sb/sth, pozici v zaměstnání move over

brva: nehnout ani brvounot bat an BrE eyelid/AmE eye, not turn a hair, not move a muscle

pohnout se: pohnout se z místa s řešením ap.get things moving

zadek: pohnout zadkem hnout seboumove one's ass