Hlavní obsah

síla

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (zdroj pohybu) force(výkonu) powerfyz. přitažlivá/gravitační sílaattractive/gravitational forcetech. koňská sílahorse power
  2. (fyzická, duševní ap.) strength(energie) energy(schopnost) powersíla vůlestrength of will, willpowersíla zvykuforce of habitspolečnými silamiby joint efforts, (společně) jointly, (v součinnosti) collaborativelysebrat sílygather one's strength
  3. (nositel síly) force, powertemné sílydark forcespracovní sílalabour force, (pracovník) hand, worker, (zaměstnanci) personnel
  4. (mocný činitel) power(autorita) authority(váha - rozhodnutí ap.) weightvoj. vojenské sílymilitary forces
  5. (intenzita) strength, intensity(vliv, mocnost) potency(bouře ap.) force(fulness)síla větrustrength of the wind, wind forcevší silou, ze všech sil zabrat ap.with all one's might
  6. (tloušťka) thickness
  7. ob. expr.(velké množství, intenzita)Tak to je síla!(úžas) That's (really) something!, (pohoršení) That's a bit too much!

Vyskytuje se v

koňský: tech., zast. koňská síla jednotka výkonuhorsepower

nedostatek: nedostatek pracovních sillabour shortage

ozbrojený: ozbrojené síly/složkyarmed forces/services

palebný: palebná sílafirepower

pracovní: pracovní sílalabour (force), manpower

setrvačný: fyz. setrvačná sílainertia force

snažit se: snažit se ze všech sildo one's best, give it one's best shot, spare no effort

spojit: spojit síly s kýmjoin forces with sb, make common cause with sb

velikost: fyz. velikost sílyintensity of a force

vrchol: na vrcholu silat the height of one's powers, in one's prime

všechen, všechna, všechno: ze všech sil, vší silouwith all one's might

zvyk: síla zvykuforce of habit

nabrat: nabrat znovu silrecover one's strengths

nasazení: s nasazením všech (svých) silusing all one's strength

přepínat: přepínat (své) sílypush osf to the limit, overexert osf, overstrain osf

vedoucí: vedoucí síla/úlohaleading power/role

všichni, všechny, všechna: snažit se ze všech sildo one's best, do sth with all one's might

jednota: V jednotě je síla.Unity is strength.

tříštit: příliš tříštit své sílyspread osf too thin

změřit: změřit síly s kýmpit one's strength against sb, znalostní, inteligence ap. pit one's wits against sb