Hlavní obsah

strength [streŋθ]

Podstatné jméno

  1. síla fyzická ap.There was no strength left in me.Už jsem neměl vůbec žádnou sílu.strength of willsíla vůlestrength of purposeodhodlanost, odhodlání, cílevědomost, rozhodnost
  2. of sth pevnost, tuhost, odolnost čeho materiálu ap.strength testzkouška pevnosti
  3. moc státu, armády ap.
  4. of sth intenzita čeho pocitu ap., pádnost, přesvědčivost argumentu
  5. silná stránka, přednost, kladekon. strengths, weaknesses, opportunities and threats analysis S.W.O.T.analýza předností a slabin projektu, firmy ap.strengths and weaknessespřednosti a slabiny, silné a slabé stránky
  6. (početní) stav skupiny lidí
  7. mohutnost větru ap.gain strengthnabírat na síle, sílit

Vyskytuje se v

tower: tower of strengthpevná záštita, opora o člověku

impact: tech. impact strengthpevnost v nárazu

shrug: (strength) shrugskrčení ramen (se zátěží) cvik

tensile: tensile strengthpevnost v tahu

weakness: strengths and weaknessessilné a slabé stránky, přednosti a slabiny

will: strength of willsíla vůle