Hlavní obsah

dál

Podstatné jméno, rod ženský

Příslovce

  1. (vzdálenost) farther (away)(i o rozsahu ap.) further(vpředu) further aheadDále! vstupteCome in!Pojďte dál. dovnitřCome (on) in.
  2. (pokračovat) on(od daného momentu) onward(s)(ještě více) further(také) alsoČti dál.Read on., Go on reading.Pošli to dál.Pass it on.A co bude dál?And what's next?a tak dáleand so on, etcetera

Vyskytuje se v

a: a tak dáleand so on, and so forth, zkr. etc.

co: čím dál vícemore and more, increasingly

dál: a tak dáleand so on, etcetera

dalece: Jak dalece?To what extent?, How far?

daleký: sport. skok dalekýlong jump

dělo: vodní dělowater cannon

dítě: naše dětiour children

držet se: držet se (opo)dál od čehokeep back, stay away from sth

hůř: čím dál hůřeworse and worse

jít: jít dál pokračovat v cestěgo on, walk on, move on, continue, proceed

méně: čím dál méněless and less, o počitatelných fewer and fewer

možná: co možná nejdéle/nejdál/nejrychlejias long/far/fast as possible

nedaleko: nedaleko odtudnear here, not far from here

neděle: v nedělion Sunday

ohlídat: ohlídat děti komu večer ap.babysit for sb

pohlídat: pohlídat komu dítě/dětibabysit for sb

předškolní: děti v předškolním věkupreschool(-age) children

skok: skok dalekýlong jump

současný: ling. současný dějparallel action

stále: stále dálpokračovat ap. on and on

široko: široko dalekofar and wide, near and far

tak: a tak dáleand so on, etcetera, zkr. etc.

ten, ta, to: čím dál tím vícemore and more, s adjektivem též increasingly

větší: čím dál většíbigger and bigger

víc: čím dál tím vícmore and more

vodní: vodní dělowater cannon

zabývat se: zabývat se dále/podrobněji čímfollow up sth

být: Není to daleko.It is not far away.

daleko: Je to odsud daleko?Is it far from here?

dít se: Co se děje?What's going on?, slang. What's up?

horší: být čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

kus: Je to kousek dál.It is a bit further on.

odtud: Jak daleko je to odtud?How far is it from here?

oproti: Oproti mně je daleko starší.He is much older compared to me.

pohřešovat: Pohřešují se dvě děti.Two children are/go missing.

přesto: tak blízko a přesto tak dalekoso close and yet so far

rozvrácený: děti z rozvrácených rodinchildren from broken homes

sebe: (daleko) od sebe dvě části ap.far apart

starat se: Stará se o dvě děti.She looks after two kids.

stoupat: Voda dále stoupá.The waters continue to rise.

takto: Takhle se daleko nedostane.He won't get far like this.

věc: Děly se divné věci.Strange things were happening.

vychovat: Vychovala čtyři děti.She brought up four children.

zakázat: Měla zakázáno vídat své děti.She was banned from seeing her children.