Hlavní obsah

zabývat se

Nedokonavé sloveso

  1. (věnovat se) čím occupy osf with sth(být zapojen do) engage in sth(zaměstnávat se) busy osf with sth(sledovat) pursue sth(dělat co) do sth
  2. (otázkou) čím apply osf to sth(pojednávat, vyřizovat) deal with sth(hledat řešení) look into sth(šetřit) inquire into sth, follow up(zajímat se) concern osf with sth, be concerned with sth(zaměřit se na) address sth/osf to sthkniha zabývající se ...book dealing with ...zabývat se dále/podrobněji čímfollow up sth

Vyskytuje se v

apply: soustředit se na co, zabývat se čím v práciapply one's mind to sth

concerned: zabývat se čím, starat se o co, mít na starosti cobe concerned with sth

occupy: věnovat se čemu, zabývat se, (za)obírat se, zaměstnat se čím mít co dělatoccupy osf with sth

preoccupied: zabývat se (hlavně) čím, myslet jen na co, starat se jen o cobe preoccupied with sth

story: zabývat se kauzou novinářcover a story

zabývat se: zabývat se dále/podrobněji čímfollow up sth