Hlavní obsah

zabývat se

Nedokonavé sloveso

  1. (věnovat se) čím occupy osf with sth(být zapojen do) engage in sth(zaměstnávat se) busy osf with sth(sledovat) pursue sth(dělat co) do sth
  2. (otázkou) čím apply osf to sth(pojednávat, vyřizovat) deal with sth(hledat řešení) look into sth(šetřit) inquire into sth, follow up(zajímat se) concern osf with sth, be concerned with sth(zaměřit se na) address sth/osf to sthkniha zabývající se ...book dealing with ...zabývat se dále/podrobněji čímfollow up sth

Vyskytuje se v

apply: apply one's mind to sthsoustředit se na co, zabývat se čím v práci

concerned: be concerned with sthzabývat se čím, starat se o co, mít na starosti co

occupy: occupy osf with sthvěnovat se čemu, zabývat se, (za)obírat se, zaměstnat se čím mít co dělat

preoccupied: be preoccupied with sthzabývat se (hlavně) čím, myslet jen na co, starat se jen o co

story: cover a storyzabývat se kauzou novinář