Hlavní obsah

engage [ɪnˈgeɪdʒ]

Sloveso

  1. in sth form. věnovat se čemu, zabývat se čím účastí, angažovat se, být činný v čem, provozovat co
  2. sb/sth zaujmout, upoutat koho/co pozornost ap.
  3. sb in sth zapojit, vtáhnout, zatáhnout koho do čeho do rozhovoru ap.
  4. engage with sth zapojit se do čeho, stát se součástí čeho skupiny ap., navázat (bližší) vztah s kým/čím
  5. sb form. angažovat, najmout (si), zaměstnat koho
  6. tech.zapadat, zabrat část mechanismu ap., sth zařadit co páku ap.engage the clutchpovolit spojku pedál

Vyskytuje se v

clutch: release/engage the clutchuvolnit spojku

engaged: get engaged to sbzasnoubit se s kým

engaged: engaged signalobsazovací tón telefonu

tone: BrE engaged/AmE busy toneobsazovací tón