Hlavní obsah

zabrat

Dokonavé sloveso

  1. (násilím) co take (over)(území) occupy, seize sth
  2. (prostor) co take (up), occupy(vyplnit místo) fill (up) sthzabrat (si) místo k sezeníoccupy a seat
  3. přen.(vyžádat si čas) co take (up)přen.(zcela) consume, use up sthJak dlouho ti to zabere?How long will it take you?
  4. (začít účinkovat) work, take effect, be effectivehovor. kick inPilulka nezabrala.The pill didn't work.
  5. expr.(zvýšit úsilí) step up/move up a gear, pull out all the stops, turn up the heatexpr.(silou) hovor. put some elbow grease into it
  6. (ryba) bite, take the bait
  7. dát zabrat hovor.(vysílit) komu exhaustdát zabrat hovor.hovor. wear out sbdát zabrat hovor.(silně znepříjemňovat život) give sb a hard timePráce mi dala zabrat.The work took a lot out of me., The work exhausted me.dostat zabrat(být poničen ap.) take a pounding/battering, (osoba) go through the wringer
  8. (zachytit kamerou ap.) koho/co take(pohybující se kamerou) pan sb/sth

Vyskytuje se v

pořádně: pořádně zabratsilou put some elbow grease into it, ve snaze pull out all the stops, přidat move up a gear, při tažení pull/při tlačení push hard