Hlavní obsah

gear [gɪə]

Vyskytuje se v

gear: be geared to(wards) sthbýt zaměřen(ý) na co, sledovat co cíl, záměr, směřovat k čemu záměru ap.

gear to, gear towards: geared to/towardssth uzpůsobený čemu, zaměřený na co

gear up: be gearing upfor sth připravovat (se), (při)chystat (se) na co

shift: shift (gears)řadit, přeřadit rychlost v autě

bottom: bottom gearnejnižší rychlostní stupeň

fixed: fixed gear bike/bicyclefixka, furtka kolo s pevným převodem

gear lever: gear lever knobhlavice řadicí páky

knob: gear (lever) knobhlavice řadicí páky

retract: let. retract the landing gearzatáhnout podvozek letadla

retractable: retractable landing gearzatažitelný podvozek

riot: riot gear(policejní) výstroj těžkooděnce pro boj s výtržníky, demonstranty ap.

worm: worm gearšnekový převod, šnekové soukolí

change: change gearpřeřadit u automobilu ap., přehodit (rychlostní stupeň) na kole