Hlavní obsah

change [tʃeɪndʒ]

Sloveso

  1. from sth to sth přejít z čeho na co začít užívat jiné
  2. (z)měnit (se), přeměnit (se), obměnit (se)change one's mindzměnit názor, rozmyslet si to
  3. sth vyměnit, (z)měnit cochange handszměnit majitele věc
  4. into sth převléci se do čeho, vyměnit si co ponožky ap., přezout si co botyI will have to get changed.Budu se muset převléct.
  5. sth převléknout co postel, povlečení
  6. change (a baby) přebalit (dítě)
  7. to sth přestoupit, přesednout na co na jiný vlak ap.
  8. change gear BrEpřeřadit u automobilu ap., přehodit (rychlostní stupeň) na kole
  9. sth rozměnit, proměnit, vyměnit co peníze

Vyskytuje se v

change: change of clothesvěci na převlečení, náhradní oblečení

chop: chop and changeměnit stále názory, být velmi nestálý, být samý zvrat

hand: change handszměnit majitele

heart: change of heartzměna názoru k nějaké události nebo situaci

mind: change one's mindzměnit názor, rozmyslet si to

place: change places with sbvyměnit si to, měnit, prostřídat se s kým

ring: ring the changesudělat změnu, zavádět změny, změnit zběhnutý řád

scene: a change of scenezměna prostředí vyjet si k moři ap.

subject: change the subjectzměnit téma

tune: change one's tuneobrátit, změnit názor

worse: change for the worsezměnit se k horšímu

attitudinal: attitudinal changezměna v postoji

bureau: bureau de changesměnárna

clothes: change one's clothespřevléknout se

dietary: dietary changeszměny ve stravování

end: change endsvyměnit si strany

gear: change/shift gears(pře)řadit v autě

ownership: change of ownershipzměna (ve) vlastnictví

purse: AmE change pursepeněženka

room: changing roompřevlékárna, šatna

tack: change tackzkusit jiný způsob, zkusit to jinak změnit přístup

time: change over time(z)měnit se v průběhu času

train: change trainspřestoupit při cestě vlakem

underwear: change of underwearnáhradní spodní prádlo

be: something that was to change the worldněco, co mělo změnit svět

diaper: change sb's diaperspřebalit koho, vyměnit komu plenky

evident: an evident change in behaviouročividná změna chování

last: Much has changed since my last visit.Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.

one: I'm not one for political changes.Nejsem pro politické změny.

should: If you should change your mind ...Kdyby sis to náhodou rozmyslel ...

sea: sea changeradikální/převratná/výrazná změna, naprostý obrat v situaci, názorech ap.

majitel: change handszměnit majitele

měnič: derailleur, hovor. change-speedtech. měnič převodů na kole

názor: change one's mind/opinionzměnit názor

neutrál: shift/change into neutral, put the car in(to) neutralzařadit neutrál

obrat: turn/change for the better/worseobrat k lepšímu/horšímu

peníze: changepeníze nazpět při nákupu ap.

pneumatika: change a tyrevyměnit pneumatiku

povléct: put sheets on the bed, převléci staré change the bed (linen)povléct postel

provést: make changesprovést změny

přejít: change the subjectpřejít na jiné téma

převléct: change one's sthpřevléknout si co

přezout: change one's shoes, do čeho change into sthpřezout se

rychlost: change/AmE shift gearspřeřadit rychlost

střídání: celé řady line change, pobyt hráče na ledě shiftsport. (hokejové) střídání

střídat: change jobs frequently, be a job-hopperčasto střídat zaměstnání

výměna: changing of the guard(s)výměna stráží

vyměnit: change handsvyměnit majitele o věci

změna: for a changepro změnu

změnit: change hands, pass onzměnit majitele

zpestření: for variety's sake, to make sth more varied, pro změnu for a changepro zpestření čeho

dojít: There have been many changes., Many changes have taken place.Došlo k mnoha změnám.

drobné: Keep the change.Drobné si nechte.

jinak: I've changed my mind.Rozhodl jsem se jinak.

lepší: change for the betterzměna k lepšímu

měnit se: Times are changing.Časy se mění.

náhodou: Should you change your mind ...Kdyby sis to náhodou rozmyslel, ...

nazpět: give sb the changedát komu nazpět při placení

nechat: Keep the change.Nechte si drobné.

obrátit se: change for the betterobrátit se k lepšímu

pořádek: to nevadí It's all right., zbytek si nechte Keep the change.To je v pořádku.

prospět: A change will do you good.Změna ti prospěje.

průběh: change over time(z)měnit se v průběhu času

přehodit: change the word orderpřehodit slova ve větě

přeřadit: BrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/downpřeřadit na vyšší/nižší rychlost

přesednout: change trains for Londonpřesednout na vlak do Londýna

přestoupit: We will change to bus no. 2.Přestoupíme na autobus č. 2.

přestupovat: Do we have to change?Musíme přestupovat?

přimět: What made you change your mind?Co tě přimělo změnit názor?

rozměnit: Could you give me change for ...?Mohl byste mi rozměnit ...?

rozmyslet si: I've changed my mind.Rozmyslel jsem si to.

vítaný: welcome changevítaná změna

vystřídat: change jobs several times, go through several jobsvystřídat několik zaměstnání

doba: Times have changed.(Dnes) je jiná doba.

list: Let's change the subject., Let's drop this subject.přen. Obraťme list.

better: change for the betterzměnit se k lepšímu