Hlavní obsah

change [tʃeɪndʒ]

Sloveso

  1. from sth to sth přejít z čeho na co začít užívat jiné
  2. (z)měnit (se), přeměnit (se), obměnit (se)change one's mindzměnit názor, rozmyslet si to
  3. sth vyměnit, (z)měnit cochange handszměnit majitele věc
  4. into sth převléct se do čeho, vyměnit si co ponožky ap., přezout si co botyBrE get changedpřevléct se
  5. sth převléknout co postel, povlečení
  6. change (a baby) přebalit (dítě)
  7. to sth přestoupit, přesednout na co na jiný vlak ap.
  8. change gear BrEpřeřadit u automobilu ap., přehodit (rychlostní stupeň) na kole
  9. sth rozměnit, proměnit, vyměnit co peníze

Vyskytuje se v

better: change for the betterzměnit se k lepšímu

chop: chop and changeměnit stále názory, být velmi nestálý, být samý zvrat

hand: change handszměnit majitele

heart: change of heartzměna názoru k nějaké události nebo situaci

mind: change one's mindzměnit názor, rozmyslet si to

place: change places with sbvyměnit si to, měnit, prostřídat se s kým

ring: ring the changeson sth udělat změnu, zavést změny, dělat inovace v čem změnit zběhnutý řád

scene: a change of scenezměna prostředí vyjet si k moři ap.

subject: change the subjectzměnit téma

tune: change one's tuneobrátit, změnit názor

worse: change for the worsezměnit se k horšímu

attitudinal: attitudinal changezměna v postoji

bureau: bureau de changesměnárna

clothes: change one's clothespřevléknout se

dietary: dietary changeszměny ve stravování

end: change endsvyměnit si strany

gear: change/shift gears(pře)řadit v autě

mind: change of mindzměna názoru hl. naprostý obrat

ownership: change of ownershipzměna (ve) vlastnictví

purse: AmE change pursepeněženka

room: changing roompřevlékárna, šatna

tack: change tackzkusit jiný způsob, zkusit to jinak změnit přístup

time: change over time(z)měnit se v průběhu času

train: change trainspřestoupit při cestě vlakem

underwear: change of underwearnáhradní spodní prádlo

be: something that was to change the worldněco, co mělo změnit svět

diaper: change sb's diaperspřebalit koho, vyměnit komu plenky

evident: an evident change in behaviouročividná změna chování

last: Much has changed since my last visit.Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.

mind: I've changed my mind.Změnil jsem názor., Rozmyslel jsem si to.

one: I'm not one for political changes.Nejsem pro politické změny.

should: If you should change your mind ...Kdyby sis to náhodou rozmyslel ...

subject: subject to change without noticezměna vyhrazena v oznámení ap.

sea: sea changeradikální/převratná/výrazná změna, naprostý obrat v situaci, názorech ap.

majitel: změnit majitelechange hands

měnič: tech. měnič převodů na kolederailleur, hovor. change-speed

názor: změnit názorchange one's mind/opinion

neutrál: zařadit neutrálshift/change into neutral, put the car in(to) neutral

obrat: obrat k lepšímu/horšímuturn/change for the better/worse

peníze: peníze nazpět při nákupu ap.change

pneumatika: vyměnit pneumatikuchange a tyre

povléct: povléct postelput sheets on the bed, převléci staré change the bed (linen)

provést: provést změnymake changes

přejít: přejít na jiné témachange the subject

převléct: převléknout si cochange one's sth

přezout: přezout sechange one's shoes, do čeho change into sth

přezout: přezout (si) cochange one's sth

přezout: hovor. přezout pneumatikychange the tyres

rychlost: přeřadit rychlostchange/AmE shift gears

střídání: sport. (hokejové) střídánícelé řady line change, pobyt hráče na ledě shift

střídání: střídání strážíchanging of the guards, guard-changing

střídat: často střídat zaměstnáníchange jobs frequently, be a job-hopper

výměna: výměna strážíchanging of the guard(s)

vyměnit: vyměnit majitele o věcichange hands

změna: pro změnufor a change

změnit: změnit majitelechange hands, pass on

zpestření: pro zpestření čehofor variety's sake, to make sth more varied, pro změnu for a change

dojít: Došlo k mnoha změnám.There have been many changes., Many changes have taken place.

drobné: Drobné si nechte.Keep the change.

drobné: Máte drobné za stovku?Have you got change for a hundred?

jinak: Rozhodl jsem se jinak.I've changed my mind.

lepší: změna k lepšímuchange for the better

měnit se: Časy se mění.Times are changing.

náhodou: Kdyby sis to náhodou rozmyslel, ...Should you change your mind ...

nazpět: dát komu nazpět při placenígive sb the change

nechat: Nechte si drobné.Keep the change.

obrátit se: obrátit se k lepšímuchange for the better

pořádek: To je v pořádku.to nevadí It's all right., zbytek si nechte Keep the change.

prospět: Změna ti prospěje.A change will do you good.

průběh: (z)měnit se v průběhu časuchange over time

přehodit: přehodit slova ve větěchange the word order

přeřadit: přeřadit na vyšší/nižší rychlostBrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/down

přesednout: přesednout na vlak do Londýnachange trains for London

přestoupit: Přestoupíme na autobus č. 2.We will change to bus no. 2.

přestupovat: Musíme přestupovat?Do we have to change?

přimět: Co tě přimělo změnit názor?What made you change your mind?

rozměnit: Mohl byste mi rozměnit ...?Could you give me change for ...?

rozmyslet si: Rozmyslel jsem si to.I've changed my mind.

vítaný: vítaná změnawelcome change

vyměnit: vyměnit žárovkuchange the bulb

vystřídat: vystřídat několik zaměstnáníchange jobs several times, go through several jobs

změna: změna k lepšímuchange for the better

změnit: Změnil jsem názor.I('ve) changed my mind.

doba: (Dnes) je jiná doba.Times have changed.

list: přen. Obraťme list.Let's change the subject., Let's drop this subject.