Hlavní obsah

tack [tæk]

Vyskytuje se v

tack: be tackingkřižovat plavit se klikatě obracením proti větru

tack on: tack sth onto sth připojit volně, přilepit co k čemu narychlo přidat

brass: get down to brass tacksdostat se/jít k (jádru) věci