Hlavní obsah

přes, přese

Předložka

  1. (na druhou stranu) across sth(vrchem, po povrchu ap.) over sthDostali se přes silnici.They managed to get across the road.Přejděte přes ulici.Cross the street.naklonit se přes okrajlean over the sidemost přes řekubridge over/across the river
  2. (napříč) co over, across sth(míry obvodu) (a)round
  3. (skrz) through sth(jet, zprostředkovat ap.) via(a směrem dále) past sthlístek do New Yorku přes Londýna ticket to New York via London
  4. (víc než) over, more thanJe mu přes padesát.He is over fifty.
  5. (hluk ap.) above
  6. (během) during(po celou dobu) overpřes denduring the day, by dayzůstat přes nocstay overnight
  7. (navzdory) co despite, in spite of, against sth(o opaku) contrary to sth, in defiance of sth